Skip to main content

Uus haigushüvitiste maksmise kord

Alates 1. juulist muutub haigushüvitiste maksmise kord. Uus kord kehtib haiguslehtedele, mille töövabastuse algus on 1. juuli 2009 või hiljem.

Kuni 30.06.2009            

 • Haigushüvitist makstakse alates 2. päevast      
 • Haigushüvitist maksab Haigekassa teisest päevast alates. Hüvitise suurus ühe haiguspäeva eest on 80% eelmise aasta ühe kalendripäeva keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust. 
 • Hooldushüvitist makstakse kindlustatule esimesest päevast alates 100% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust.
    
                           

Alates 01.07.2009

 • Haigushüvitist hakatakse kindlustatule maksma alates haigestumise 4. päevast
 • Haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani maksab haigushüvitist tööandja 70% töötaja keskmisest töötasust;
 • Alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa (70% töötaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust).
 • Hooldushüvitist hakatakse kindlustatule maksma esimesest päevast 80% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust