[ELIL] Olete oodatud osalema ülevabariigilises uuringus!

Tallinna Ülikoolis tehtava doktoriuuringu raames toimub üle-eestiline küsitlus psühhosotsiaalse kriisiabi kohta. Eraldi on küsimustik spetsialistidele / ametnikele, et uurida nende seniseid kogemusi, seisukohti, arvamusi ja valmisolekut kaasa mõelda üksikisikule suunatud psühhosotsiaalse kriisiabi teemal. Teine küsimustik on traumat kogenud inimesele. Võimalik, et spetsialist soovib ise täita mõlemad küsimustikud, aga kindlasti on palve, et teadaolevalt traumakogemusega inimesed saaksid võimaluse osaleda uurimuses.

Erinevad professionaalsed hinnangud ja isiklikud kogemused on väga olulised. Küsimustikud on nii eesti kui vene keeles ja kättesaadavad veebilehel www.mahena.ee .

Vastuseid ootan kuni 20. oktoobrini 2009 kas e-postil info@mahena.ee  või aadressil Tiina Naarits, MAHENA, Tatari 12, Tallinn 10116. Märgitud e-postil on võimalik esitada ka küsimusi ja soovi korral arutada kohtumise võimalust, et intervjuu vormis küsimustikule vastata.

Kõike head igapäevasteks tegemisteks ja meeldivat koostööd!

Lugupidamisega,

Tiina Naarits

Tallinna Ülikooli doktorant (uurimuse teema: ”Psühhosotsiaalse kriisiabi võimalused jakvaliteet kaasaegses Eestis”)

Kriisinõustamise keskus Mahena juhataja, kriisinõustaja

Eesti Traumastressi Spetsialistide Assotsiatsiooni (ETSA9) asepresident

Tel 644 0804 (E ja R kell 10-14)