[ELIL] TÜ eetikakeskuse üleskutse

TÜ eetikakeskus palub Teie abi väärtusarendusele suunatud ettevõtmiste ja plaanide kohta info kogumisel. Meie suureks rõõmuks on hariduse valdkonnas selle temaatika suhtes huvi elavnenud ja see on endaga kaasa toonud palju huvitavaid algatusi. Tahaksime kaasa aidata sünergia tekkimisele ja palume siinjuures Teie abi.

Vastav teave koondatakse infoportaali www.eetika.ee  http://www.eetika.ee/, mis on loodud riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" sihtide saavutamiseks (vt www.eetika.ee/arendus/riiklik_programm /, http://www.eetika.ee/arendus/riiklik_programm/ ). Kuigi programmi tegevuste keskmes on eelkõige väärtusarendus koolides ja lasteaedades, ootame infot nii haridussüsteemis kui sellest väljaspool kavandatavatest tegevustest. Vahendame hea meelega teavet kõikides sektorites teostatavate väärtusi käsitlevate ettevõtmiste kohta, sest kõik need panustavad sama eesmärgi saavutamisesse.

Väärtusalane info edastage palun aadressil eetika@eetika.ee  <mailto:eetika@eetika.ee> – aitäh!

Nelli Jung
TÜ eetikakeskuse projektijuht
737 5426
nelli.jung@gmail.com  mailto:nelli.jung@gmail.com