Ergma kohtus EL Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktoriga

Riigikogu esimehe Ene Ergma tänasel kohtumisel Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori Virginija Langbakk’iga olid kõne all meeste ja naiste võrdõiguslikkusega seotud aktuaalsed teemad.

Ergma väljendas oma muret seoses nende probleemidega, mida Eesti perekondadele võivad põhjustada majanduskriis ja töötus. „Töötus mõjub eriti rängalt meestele, mis omakorda suurendab riske perevägivallaks,“ tõdes Ergma.

Ergma sõnul tuleb selles situatsioonis rohkem tähelepanu pöörata riskigrupis olevate laste olukorrale ja tõsisemalt tegeleda lastekaitse probleemidega.

Kõne all olid ka mitmed hariduse ja teaduse aspektid. Ergma osutas Eesti kõrghariduse feminiseerumisele ja vajadusele tuua kõrghariduse juurde rohkem noormehi, kuna ebapiisav haridustase on üks põhjuseid, miks meeste hulgas on töötuse osakaal võrreldes naistega suurem.

Teadusvaldkonnast kõneldes tõdes Ergma, et jätkuvalt on meeste võimalused teaduses karjääri teha paremad kui naistel ja enamik juhtivatest kohtadest teaduses on meeste käes. Ergma sõnul tuleks naisi rohkem toetada ja julgustada, et nad ka pereelust põhjustatud karjäärikatkestuste järel suudaksid oma karjääriga edasi liikuda.

Euroopa Komisjoni poolt rahastatav EL Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut asutati 20. detsembril 2006, asukohaga Vilniuses ja asus tegutsema 2007. aastal. Virginija Langbakk nimetai instituudi direktoriks 2009. aastal. Instituudi ülesanne on toetada EL institutsioone ja liikmesriike võrdõiguslikkuse edendamisel meeste ja naiste vahel ning naiste diskrimineerimise vastu võitlemisel. Langbakk viibib Eestis Eesti Naisuurimus ja Teabekeskuse kutsel.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352
ylo.mattheus@riigikogu.ee  
29.10.2009