Tõestatud! Naised teenivad meestest palju vähem!

Maailma majandusfoorumi iga-aastase soolise võrdõiguslikkuse aruande kohaselt moodustab Eesti naiste palk vaid 60 protsenti sama tööd tegevate meeste palgast. Eesti on selle näitajaga 134 riigi seas 98. kohal.

«Meil kehtivad stereotüübid, kus naine saab töö eest väiksemat palka kui mees,» tõdes Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi erakorraline teadur Kairi Talves. «Naised väärtustavad oma tööd madalamalt ja seda eriti valdkondades, kus mehed on dominantsed.»

Eesti meeste aastasissetulekuks on uuringus märgitud ligi 250 000 krooni (23 859 dollarit), naistel on see 158 000 krooni (15 122 dollarit). Mullu oli Eesti sama uuringu naiste-meeste palgasuhet käsitlevas punktis riikide arvestuses 83. ja 2007. aastal 102. kohal.

«Üheksakümnendate aastate algusega võrreldes on olukord paranenud, kuid seda ennekõike juhtide ja tippspetsialistide seas, kus naiste palgad on lähenenud meeste palgale,» tõdes Talves. «Lihttööliste hulgas on ebavõrdsus isegi suurenenud. Ennekõike näitab see stereotüüpide taastootmist ja teatud ametialade marginaliseerumist nn naiste ametiteks.»

Allikas: http://www.naistemaailm.ee/artiklid/31926/toestatud__naised_teenivad_meestest_palju_vahem_.html