Seminar “Soolisus ja tööturg – võrdsed võimalused tööturul” 3. veebruaril

3. veebruaril toimub Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse korraldatud seminar “Soolisus ja tööturg – võrdsed võimalused tööturul” Clarion Hotel Euroopa (Tallinn, Plaadi 5) Põhja-Euroopa konverentsisaalis.

Üritus on osavõtjatele tasuta. Osavõtuks palume eelregistreerida e-maili aadressil

liivi.pehki@enut.ee hiljemalt 31. jaanuariks

Seminari kava

9.30- 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00-10.15 Sissejuhatus ja avasõnad, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine
10.15-10.45 ENUT eestkoste tegevus soolise võrdõiguslikkuse edendamisel tööturul, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine
10.45-11.30 Meeste ja naiste positsioon Eesti tööturul, Kadi Viik, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja
11.30-12.00 Sootundlik organisatsioonikultuur Tartu Ülikooli näitel, Mari Nõmm, Tartu Ülikooli personaliosakonna juhataja
12.00-12.30 Lõuna
12.30-13.30 Sooline võrdõiguslikkus personalipoliitikas, Margo Peetsalu, Pirjo Turk ja Hille Hanso, soolise võrdõiguslikkuse konsultandid
13.30-14.00 Ametiühingute roll ja võimalused soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, Peep Peterson, Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu juhatuse esimees
14.00-14.30 Arutelu ja kokkuvõtete tegemine, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine

Seminar toimub projekti „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond“ raames. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.