Arvuta välja, kui palju meeskolleeg sinust rohkem teenib

Euroopa Komisjon käivitas soolise palgalõhe kalkulaatori, mis võimaldab inimesel välja arvutada, kui palju teisest soost töökaaslane temast rohkem või vähem teenib.

Palgalõhe arvutamisel arvestab kalkulaator töötaja riiki, vanust, haridustaset, ametit ning sektorit, kus ta töötab, samuti teda palgal hoidva organisatsiooni suurust.
Samuti saab kalkulaatori abil tööandja arvutada, kui suur on palgalõhe tema ettevõttes.

Kalkulaatorit saab kasutada siin http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=835&langId=en .

Euroopas teenivad naised keskmiselt meestest 18 protsenti vähem. Eestis ulatub erinevus 30 protsendini

Loe lähemalt:

http://www.tarbija24.ee/?id=243955