“Päästke poisid” 26.märtsil toimus rahvusvaheline konverents kõigile, kelle südames on mure meie poiste ja noormeeste pärast

Täna kasvavad poisid ühiskonnas, kus traditsioonilised arusaamad mehelikkusest ja naiselikkusest on muutumas- kus soorollid üha enam tasanduvad. Samas nii närvisüsteemi kui hormoonsüsteemi uuringud näitavad, et 95% inimesest on selgelt sooline.

LEKTORID JA TEEMAD:

 • JÜRI ULJAS – Mainori Kõrgkooli sotsiaalpsühholoogia lektor ja Tallinna Ülikooli
  sotsioloogia osakonna õppejõud. „MILLISES SEISUS ON EESTI MEES?“ – Poiss saab tulevikus meheks ja tihti selliseks meheks, nagu ta enda ümber kodus,
  koolis või tänaval näha võib. Millised eeskujud, mehemudelid ja meeste elustiil
  on uuringute järgi domineerimas?
  Kui Eesti poisi mehelik eeskuju tuleb meediast, siis milline on meie tulevik
  mõnekümne aasta pärast. Kui lahutuste protsent on nii suur ja üksikemaga peres
  pole mehemudelit – kas siis ongi poisi saatuseks kasvada naiselikuks meheks?
  Kas on olemas võimalus, et poisi valik võiks olla ilma agressiivsuseta
  intelligentne ja hooliv mehemudel?
  Kuidas edasi, kui kasvatus-haridus on jätkuvalt naiste teema?
 •  ALGI SAMM – Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi teadur, Tartu Ülikooli doktorant ja perekonnapsühhoterapeut. ”DEPRESSIIVSUS JA ENESETAPUMÕTTED EESTI KOOLIÕPILASTE HULGAS". Algi Samm tutvustab oma ettekandes kahte uurimust, mis toovad välja depressiivsuse ja suitsidaalsuse esinemise Eestis kooliõpilaste hulgas ning käsitleb õpilaste vaimse tervise seoseid peresuhetega.
  Teemat illustreerib õppefilm, mis aitab ära tunda depressioonis kooliõpilasi.
 • ELMARS PLAVINS – Läti Kaitseväe peakaplan. Osalenud 40 missioonil Iraagis ja Afganistanis. „KUIDAS KASVATADA VASTUTUSTUNDLIKKU NOORMEEST“. Mida tähendab kaplani vaatenurgast “Päästke poisid!”, kui sõjavägi vajab mehi, ka Afganistani ja Iraaki? Üha vähem poisse on kaitseväekõlbulikud. Kas see on poiste õnn ja pääsemine või õnnetus? Kas vastutustunne avaldub just sõjaväes? Milline peaks olema poisi kasvatus kaplani ja pastori vaatenurgast?
 • JAANA VASAMA – Pedagoogikadoktor ja eripedagoog, Soome. „POISTE TOETAMINE SOOME HARIDUSSÜSTEEMIS“. Kooli poolt hukutatud lapsed… Kes aitab, kui kool ei toeta poisi haridusteed? Poolik haridustee ja vale elukutse – ebaõnnestunud meheelu? Kuidas toetab poisse Soome kool ja kodu?
 • TIIA LISTER – Psühholoog ja koolitaja. „POISTEST- ARMASTUSE JA AUSTUSEGA”.  
  Poistega, nende õpetajate ja vanematega kohtudes on kohe selge, et arusaamatused algavad üksteisesse suhtumisest. Halva käitumisega poisi mõistmine on keeruline, kuigi tema käitumise taga on tihti valu ja viha täis hing oma ebaõnnestunud koolielu tõttu või vanematega seotud probleemide pärast. Kui oodata poisi muutumist, et alles siis hakata temasse paremini suhtuma, jõuame oma ootamisega poisi elu ära rikkuda. Mida meie, täiskasvanud, võiksime teha teisiti, et poisid saaksid elada õnnelikumalt ning koolis ja ühiskonnas edukamalt hakkama saada? Otsime sellele vastuseid.
 • ALLAN KROLL – Tallinna Vangla kaplan. ”KUIDAS ASJAD NII KAUGELE LÄKSID?”
  Kuidas algab tee kuritegevuslikku maailma? Milliseid samme astub poiss enne, kui jõuab lõpuks vabaduse kaotamiseni? Miks hirmutamine ei aita? Miks on reegliteta ja ükskõikne suhtumine koolides ja tänaval nii tavaline? Kui pere on katki, kes peaks siis olema poisi kõrval, et ta ei hukkuks?

 

Lähem info kõige kohta: http://www.ellu.ee/index.html