TÜ tervishoiu instituut avas Eesti esimese internetipõhise rahvatervishoiu raamatukogu

Tartu Ülikooli tervishoiu instituut avas Eesti esimese internetipõhise rahvatervishoiu raamatukogu (RaTeRa), kuhu on koondatud ligi 500 Eestis alates aastast 2000 valminud tervise valdkonna publikatsiooni. Raamatukogu täieneb pidevalt.

RaTeRa eesmärk on koondada ja süstematiseerida rahvatervishoiu alast informatsiooni. „Veebipõhist raamatukogu looma ajendas meid tõdemus, et tervise valdkonna info on Eestis väga killustunud ning seetõttu tuleb otsusetegijatel ja ennetustegevuse planeerijatel palju vaeva näha, et tööks vajalikku teavet kätte saada,” ütles Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi projektijuht Triinu Tikas. „RaTeRa võimaldab leida enamuse Eesti tervisevaldkonda puudutavast infost ühest kohast ning seega peaks selle kasutamine aitama spetsialistidel märkimisväärselt aega kokku hoida.“

Uude rahvatervishoiu raamatukokku koondatakse jooksvalt tervise valdkonnas valminud Eestit puudutavad uuringud ja analüüsid, raportid ja aruanded, hindamisdokumendid, magistri- ja doktoritööd, strateegiad ja arengukavad, statistikakogumikud ja raamatud. Enamik publikatsioone avaldatakse veebilehel täistekstidena.

Huvipakkuva teabeni jõudmiseks pakub RaTeRa mitmeid võimalusi: märksõnaotsing, detailotsing, valdkondlik jaotus; pealkirja, väljaandmise aja ja autori järgi sirvimine. „RaTeRa suurimaks eeliseks teiste kogude ees on kiirus ja mugavus publikatsioonide leidmisel,“ ütles Tikas.

Raamatukogu pakub võimalust tellida ka kvartaalset uudiskirja, mis viib teabe uusimatest publikatsioonidest regulaarselt huvilisteni.

Rahvatervishoiu raamatukogu loomist on rahastatud Norra Finantsmehhanismist projekti „Epidemioloogia õpe ja terviseinfo analüüs“ raames.

Rahvatervishoiu raamatukogu asub internetis aadressil www.rahvatervis.ut.ee   

Allikas: Tartu Ülikooli 09.02.2010 pressiteade

http://uuseesti.ee/27729