Skip to main content

ENÜ: Artiklikogumiku „Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II“ esitlus

Kuid möödunud on ka aeg, mil naist ainult majanduslikud mured kihutasid tegewusele wäljaspool perekonda; on saanud üldiseks teadmine, et ühiskond wajab kõikide, meeste kui naiste kaastööd. (Emma Asson-Peterson, 1924)

Sotsiaalministeeriumil on hea meel kutsuda Teid 10. novembril kell 15.00 Sotsiaalministeeriumi suures saalis toimuvale

artiklikogumiku „Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II“ esitlusele.

Aastal 2000 koostati Sotsiaalministeeriumi ja UNDP koostöös artiklikogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda: naised ja mehed Eestis”. Tollase kogumiku eesmärgiks oli anda analüütiline ülevaade naiste ja meeste olukorrast erinevates valdkondades – alates tööturust ning soolisest palgalõhest kuni soostereotüüpide esinemiseni meedias. Ajal kui analüütilised ülevaated naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta peaaegu puudusid, osutus see kogumik väga populaarseks allikaks erinevatele inimestele – riigiametnikest ja uurijatest kuni tudengiteni.

Nüüd, 2010. a novembris on valminud nimetatud kogumiku sisuline jätk „Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II”. Millised arengud on toimunud naiste ja meeste olukorras ja vastavates poliitikates viimase kümne aasta jooksul? Kogumikus arutletakse soolise võrdõiguslikkuse teema üle erinevates valdkondades. Artiklid käsitlevad tööturu, hoiakute, töö- ja pereelu, vaesuse, paarisuhtevägivalla, tervise, mitmese diskrimineerimise, inimkaubanduse ja prostitutsiooni, hariduse, meedia ja kolmanda sektori teemasid. Kogumik oli eelretsenseeritav ning see ilmub nii eesti kui vene keeles.

Kogumiku valmimisse panustasid: Toomas Hendrik Ilves, Märt Masso, Leeni Hansson, Mari Kalkun, Marre Karu, Lauri Leppik, Kadri Soo, Sirje Otstavel, Taavi Lai, Kai Part, Kristiina Albi, Mari-Liis Sepper, Kristiina Luht, Tiiu Kuurme, Endla Lõhkivi, Mirjam Allik, Barbi Pilvre, Erle Rikmann, Mikko Lagerspetz, Reet Laja, Ülle-Marike Papp, Kadi Viik, Raili Marling, Käthlin Sander, Liina Järviste.

15.00 Avasõnad – Hanno Pevkur, sotsiaalminister

Kogumiku järjepidevusest – Kadi Viik, soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja

Toimetajate nimel – Liina Järviste, sotsiaalpoliitika info- ja analüüsi osakond

Küsimused ja arutelu

16.00 Arutelu jätkamine kohviga

Palun teatada oma osavõtust 5. novembriks e-postil kelly.otsman@sm.ee  

Artiklikogumik anti välja Euroopa Liidu ESF programmi „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2008-2010" raames.