Sotsiaalse ettevõtluse seminar 1.04.2011

Tänu Eesti Naiste Koostööketile viibisin seminaril, mille ettekanded lubati lähemas tulevikus panna ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehele.
Seminar oli väga huvitav ja lubas oletada, et ka Eestis pannakse tulevikus suuremat rõhku mittetulundusühingute sotsiaalsetele ettevõtmistele. Ühes töögrupis rõhutati vajadust Eestis arendada sotsiaalseid teenuseid.

Siin ka kutse seminarile ja päevakava.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsub osalema ja kaasa rääkima sotsiaalse ettevõtluse seminaril.

Reedel, 01.aprillil 2011 kell 12.00 – 17.00 Eesti Rahvusraamatukogu väike saal, Tallinn

Eesmärk: tekitada huvi ja tõsta avalikkuse teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest, tuua esile sotsiaalse ettevõtluse häid näiteid ning leida lahendusi teema arendamiseks.

Luubi all: Sotsiaalse ettevõtluse (SE) definitsioon (kuidas käsitleme Eestis, kuidas Suurbritannias), SE tunnusjooned, sotsiaalse ettevõtte loomine, kasvamine ja arendamine praktilised näited. Millist infrastruktuuri on SE arendamiseks vaja?

Ajakava:

11.45-12.00 tervituskohv,
12.00-12.10 KÜSK ja sotsiaalne ettevõtlus, Kaja Kaur, KÜSK programmide juht
12.15-13.00 Sotsiaalne ettevõtlus Eestis: definitsioon, regulatsioon ja praktikute vajadused, Jaan Aps, Heateo Sihtasutus
13.00-14.00 Praktilised näited KÜSK sotsiaalse ettevõtluse projektide elluviijatelt (SA Pärnu Vabahariduskeskus, SA Luke Mõis, SA Maarja Küla, EELK Pilistvere Andrease Kogudus).
14.00-14.30 Kohvipaus
14.30-15.30 Sotsiaalne ettevõtlus Šotimaal (erinevad vormid, eduka ettevõtte tunnusjooned, SE tugisüsteem), Roger Evans, ettevõtlusekspert Šotimaa/Eesti
15.30-16.15 Arutelud gruppides (teemad: kas ja miks Eesti vajab sotsiaalseid ettevõtteid; sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteem Eestis sh rahastamine; eduka sotsiaalse ettevõtte tunnusjooned)
16.20-16.50 Tulemuste esitlused
16.50-17.00 Päeva kokkuvõte, Agu Laius, KÜSK juhataja

2010.a. alguses toetas KÜSK 25 organisatsiooni sotsiaalse ettevõtluse äriplaani koostamist. Edasi järgnes 18 äriplaani elluviimise toetamine, mille huvitavamad näited antud seminaril tutvustatakse. Taotlusvooru vahendite maht kokku 6,5 miljonit krooni.
Sotsiaalse ettevõtlusena käsitletakse SE-10 taotlusvoorus mittetulundusühenduste poolt soovitud sotsiaalsete ja keskkonnamuutuste saavutamiseks ettevõtluspõhimõtetel rajanevate tegevuste ning püsiva omatulu teenimise meetmete käivitamist.