Esimesed sammud Eesti Puuetega Naiste Liidu poole. Pressiteade. 11.06.11

Puuetega naised ja tüdrukud vajavad erilist tuge – nii on ära toodud Euroopa Nõukogu puuetega inimeste tegevuskavas 2006 – 2015. Eraldi artikkel puuetega naiste kohta on samuti ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis.

Erivajadustega naiste eestkoste- ja esindusühendusena oleme sellele pööranud tähelepanu alates 1998.a., mil asutati Eesti Puuetega Naiste Ühing. Põhikirja järgi koondab Ühing erivanuses erinevate puuetega ja/või erivajadustega naisi ja tütarlapsi. Praktiliselt tehakse Ühingus tööd juba mõnda aega üle Eesti, kuna Ühingu juurde on loodud kolm osakonda: Lõuna-Eesti osakond, Põhja-Eesti osakond ja EPNÜ Viljandimaa filiaal. Samas pole need osakonnad juriidilised isikud ja nende tegevus koostöös kohalike omavalitsustega ja naisteühendustega on väga nõrk. Liikmetel on väga keeruline olnud kaitsta oma kui kodanike huve ja väljendada EPNÜ ühiseid huve.

EPNÜ põhiline tegevus on toimunud siiani Tallinnas. Samas on väga vajalik EPNÜ ideede ja eesmärkide elluviimiseks kaasata noori naisi ning aktiviseerida puuetega ja/või erivajadustega naisi tegema koostööd kohalike omavalitsustega, et oma probleemidele läbi organisatsiooni lahendusi leida. Puuetega naised vajavad omavahel suhtlemist ja koostöö edendamist Eesti suurimate naiste ühendustega kohalikul tasandil, et tunda endid õnnelike ja teadlike kodanikena.

10. juunil kogunesid EPNÜ Lõuna-Eesti osakonna liikmed Tartu Puuetega Inimeste Kojas, et kinnitada EPNÜ 2010.a. majandusaruanne ja arutleda Lõuna-Eesti osakonna edendamise üle juriidiliseks mittetulundusühinguks. Kaaluti nii plusse kui ka miinuseid. Koosolek võttis vastu otsuse, et EPNÜ Lõuna-Eesti osakonna tegevusjärglaseks saab Tartumaa Puuetega Naiste Ühing ja osakonna liikmed on automaatselt uue loodava ühingu liikmed. Eestvedajaks on Lea Tee.  Lea Tee koostöö partneriks ühingu moodustamisel on Dagmar Mattiisen Naiskodukaitsest.      

 

Mare Abner

EPNÜ juhatuse esinaine

56453468