ENUT: Konkurss “Parim sooteadlik MTÜ 2012”

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kutsub kõiki mittetulundusühinguid, kes on huvitatud oma organisatsiooni arendamisest ja demokraatliku ühiskonna kujundamisest, osalema konkursil „Parim sooteadlik MTÜ“.

Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid.
Osalemiseks palume täita hiljemalt 9. aprilliks 2012 kella 16.00-ks ankeet aadressil http://www.enut.ee/svv/ankeet2012.php.
Võitjad kuulutatakse välja ja autasustamine toimub 20. aprillil 2012.a. Peaauhinnaks on külastus Euroopa Parlamenti Brüsselis.
Üritus toimub koostöös soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuga ning viiakse läbi projekti „Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda“ raames, millega soovitakse kodanikuühenduste aktiivsuse kaudu kaasa aidata jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule ja edendada teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Allikas: www.enut.ee

31.01.2012