Euroopa Iseseisva Elu Võrgustik (ENIL) ning Euroopa Ühendatud Vasakpoolsed ja Põhjala Vasak-Rohelised (EUL/NGL) peavad parlamentaarset istungit Euroopa Liidu kasinuspoliitika mõjudest puuetega inimestele. ENIL Pressiteade 9. veebruar 2012

9. veebruaril 2012. aastal korraldavad Euroopa Iseseisva Elu Võrgustik (ENIL) ning Euroopa Ühendatud Vasakpoolsed ja Põhjala Vasak-Rohelised (EUL/NGL) Euroopa Parlamendis istungi teemal „Kaitse Iseseisva Elu õigust – kuidas Euroopa Liidu kasinuspoliitika õõnestab puuetega inimeste elu“. Mõned Euroopa juhtivatest iseseisva elu ja vaesusevastastest aktivistidest esitavad tõendeid EL kasinuspoliitika mõjudest puuetega inimestele EL liikmesriikides ning koos Euroopa Parlamendi liikmetega tehakse kindlaks meetmed, mida peab Euroopa tasandil tegema.

„Finantskriisidega või ilma, oleme Euroopas ikkagi vaesemate ja sotsiaalselt väljajäetute seas“ ütles Jamie Bolling, ENILi tegevdirektor. Vastavalt EL Puuetega Inimeste Strateegiale 2010-2020 on vaesuse esinemissagedus puuetega inimestel 70% keskmisest kõrgem. Tööhõive määr väga raske ja raske puudega inimestel on vastavalt 19,5% ja 44,1%. Kombineerige seda kärbetega olulistele teenustele nagu isiklik abistaja, töö ja eluaseme toetus ning tagajärjed võivad olla katastroofilised.

Selle asemel, et kujutada puuetega inimesi kui kasuahneid ja pettureid, mis on juhtunud paljudes riikides, palub ENIL keskenduda sellele, millise panuse võib puudega inimene anda ühiskonnale, kui ta saab õiget toetust. Rootsis lõi Isikliku Abistaja Poliitika lisaks sellele, et kehtestas konkreetsete puuetega inimestele õiguse elada iseseisvalt ka 60 000 töökohta neile inimestele, kes muidu elaksid töötutoetusest ja -abirahadest. Arvestades, et töötute inimeste arv eurotsoonis kasvas detsembris 16,5 miljonini, ei ole see kindlasti vastus, kui veelgi rohkem inimesi surutakse töötusse.

Nii nagu pikas perspektiivis ei ole see majanduslikus mõttes kasulik, väidavad ENIL ja Euroopa Ühendatud Vasakpoolsed / Põhjamaade Rohelised Vasakpoolsed ka seda, et iseseisva elu teenute kärped kahjustavad tõsiselt puuetega inimeste õigusi. Näiteks Suurbritannias leidis kohalik Puuetega Inimeste Nõukogu (UKDPC), et 90% puuetega inimeste organisatsioonidest kartsid, et kärped võivad sundida paljusid nende hulgast vaesusesse või hooldekodudesse. See on vastuolus ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooniga, mis on ratifitseeritud paljude liikmesriikide ja Euroopa Ühenduse poolt.

„ENIL kutsub Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni üles, kindlustamaks EL puuetega inimeste õigused. See on ainus viis, kuidas Euroopa saab kaitsta oma kohustusi läbi puuetega inimeste konventsiooni ja oma strateegiate, et suurendada tööhõivet ning võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega“ ütles proua Bolling.

„Tänane kasinuspoliitika tähendab seda, et kell on pöördunud tagasi – kõik sotsiaalsed sissetulekud on ohus. Ma usun, et on tungiv vajadus üleeuroopaliseks laiaks ja ühiseks võitluseks kõikide ühiskonnakihtide eest, kes kannatavad praeguse sotsiaalse rünnaku põhiraskuse all. Ametiühinguliikumine peab mängima olulist rolli selles võitluses“ ütleb Paul Murphy, Dublini sotsialistliku partei parlamendiliige.

ENIL istung „Kaitse Iseseisva Elu Õigust – kuidas Euroopa Liidu kasinuspoliitika õõnestab puuetega inimeste elu“ toimub Brüsselis Euroopa Parlamendis 9. veebruaril 2012.a (15.00-18.00, ruum A1G2).

Vaatamaks istungit reaalajas, klikka www.guengl.eu.

http://www.guengl.eu/showPage.php?ID=10352&ST=Defend%20the%20Right%20of%20Independent%20Living

http://www.guengl.eu/showPage.php?ID=10446&ST=Defend%20the%20Right%20of%20Independent%20Living

Tõlkinud Reelika Raudkivi

http://enil.eu/2012/02/press-release-enil-and-european-united-leftnordic-green-left-hold-a-parliamentary-hearing-on-the-impact-of-eu%E2%80%99s-austerity-policy-on-persons-with-disabilities/