Ettevõtlikud naised kohtusid Porkunis. Eva Klaas, reporter

Nädala eest laupäeval tähistas Pandivere piirkonna naisettevõtluse teabekeskus PAIK-NET Porkunis oma esimest sünnipäeva. Üritusel, kus organisatsioon Ettevõtlikud Naised Eestimaal kuulutas välja oma aasta naise, oli osalejaid Eesti erinevaist paigust.

Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse (PAIK) juhataja Aivar Niinemägi meenutas, et PAIK-NET – naisettevõtjate teabetuba – loodi Tamsalus aasta tagasi ja see sündis projekti käigus, kus õpetati naistele ettevõtlust. “See on üks märk sellest, et Pandivere piirkonna (Tamsalu, Rakke, Laekvere, Väike-Maarja vald) naistel oli vaja täiendavat kohta, kus nad saaksid oma tegevusi läbi viia,” ütles Niinemägi.

“Oleme püüdnud ühendada piirkonna aktiivseid naisi. Neid, kes tegelevad ettevõtlusega, neid, kes kavatsevad hakata tegelema. Ka neid, kes on lihtsalt aktiivsed muude ürituste korraldamisel,” lisas PAIK-NETi koordinaator Elle Allik.

PAIK on üritanud pakkuda naisettevõtjatele koolitusi, samuti õppereise. Elle Alliku sõnul on korraldatud koolitusi toidu käitlemisest kodustes tingimustes, aia kujundamisest, raamatupidamisest. Naised on saanud võimaluse näidata oma tooteid ja tegevust Lapimaal Sallas.

“Oleme korraldanud Pandivere ettevõtlusmessi, kus väga paljud naisettevõtjad on kaasa löönud. Ettevõtlusmess tuleb kindlasti tänavugi,” rääkis Aivar Niinemägi.

Tähtis on aga ka naiste endi aktiivsus. Simuna naisteklubi tegi projekti “Alustavate naisettevõtjate ja pereettevõtete koolitus- ja võrgustikuarendus Pandivere piirkonnas”, mille koordinaatoriks on naisteklubi eestvedaja Reet Maadla. Leader programmist rahastatava projekti eesmärk on pakkuda koolitusi ja ettevõtlust toetavaid tegevusi Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valla naistele ja nende peredele. “See on väga palju kaasa aidanud piirkonnas omavahelisele suhtlemisele, vastastikusele külaskäimisele, oma ja naabri kogemustest õppimisele,” kinnitas Aivar Niinemägi.

Elle Allik tõi välja, et PAIK osaleb koos organisatsiooniga Ettevõtlikud Naised Eestimaal rahvusvahelises pärandkultuuri projektis “Cultural heritage of Women and Entrepreneurship”, kus teised partnerid on Rootsist ja Lätist.

Projekt, mida erinevate tegevuste läbi ka Porkunis tutvustati, on ellu kutsutud seetõttu, et maapiirkonna naisettevõtjatel, kes pakuvad oma tooteid ja teenuseid, on sageli raske oma äriideid rakendada ning ettevõtlust arendada ja teenida vahendeid äraelamiseks. Kui ettevõtjad moodustavad võrgustiku, on lihtsam oma tegevust reklaamida, tooteid arendada ja turustada.

Naised osalevad mentorgruppides poole aasta vältel, grupid kohtuvad kord kuus ning korraldatakse Eestis ideereise teiste ettevõtjate juurde. Osalejad külastavad naisettevõtjaid Rootsis ja Lätis, samuti on nad valmis olema vastuvõtjaks oma ettevõttes nii Läti kui Rootsi nais­ettevõtjate vastuvisiitidel.

Tartu ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi erakorraline teadur Kairi Talves märkis oma ettekandes, et naisliikumine algas juba 1980ndate lõpus Rootsis. “Alguse sai see naiste aktiivsusest ja soovist maaelu toetada. Hakati rääkima naiste suuremast panusest maaellu,” meenutas Talves.

Eestis loodi 2006.-2007. aastal rahvusvahelise projekti raames naisettevõtjate keskused Võrus, Jõhvis, Pärnus, Tartus ja Raplamaal. “Nendes piirkondades on suurenenud aktiivsus naisettevõtlusega tegelemisel,” tõi Talves välja.

Porkunis toimunud üritusel olid avatud töötoad, arutleti näiteks selle üle, kuidas säilitada pärandkultuuri, räägiti tervisliku toitumise võimalustest ning elu säilimisest maal. Kohal olid ka piirkonna naisettevõtjad, kes tutvustasid oma toodangut.

Üleeestiline organisatsioon Ettevõtlikud Naised Eestimaal (ETNA) valis 2011. aasta ettevõtliku naise – selle tiitli pälvis Reet Maadla. Reet Maadla on Simuna naisteklubi eestvedaja ja Avanduse külavanem. Ta kuulub ka Lääne-Virumaa Maanaiste Ühenduse juhatusse ning osaleb mittetulundusühingute Eesti Naisühenduste Ümarlaud ja Regionaalne Koostöökoda tegevuses. Maadla töötab õpetajana Roela põhikoolis ja Väike-Maarja õppekeskuses.

ETNA juhatuse liige Eve Strauss ütles, et organisatsioon valib oma aasta naist seetõttu, et naised vajavad tunnustust. “Naised teevad väga palju, aga kuidagi märkamatult, seda võetakse loomulikult. Kõik me vajame, et meile öeldakse, sa oled tubli,” kõneles Eve Strauss.

ETNA valis aasta naise juba viiendat korda. Tänavu esitati kandidaate palju, kokku 16. Ettevõtliku naise tiitliga tunnustatakse tegusaid naisi, kes on eeskujuks teistele.

Allikas: Virumaa Teataja, 19.03.2012 http://www.virumaateataja.ee/778804/ettevotlikud-naised-kohtusid-porkunis/