Euroopa Komisjon kutsub tähistama võrdse palga päeva.

Euroopa Komisjon kutsub esmaspäeval, 5. märtsil tähistama võrdse palga päeva, mis sedapuhku on suunatud tööandjatele.

Sel aastal tähistatakse võrdse palga päeva Euroopa tasandil teist korda pärast seda, kui Euroopa Komisjon selle traditsiooni 5. märtsil 2011 käivitas. Kogu ELi hõlmava ürituse kuupäev märgib ajavahemikku, kui kaua tuleks naistel töötada lisaks eelmisele aastale, et saavutada sama töötasu, mille mehed teenisid välja juba eelmise aasta lõpuks.

«Euroopa võrdse palga päev tuletab meile meelde päevi ja tunde, mil naised on töötanud alates 1. jaanuarist n-ö tasuta. Põhimõte «võrdne palk võrdse töö eest» on sätestatud ELi aluslepingutes alates 1957. aastast. On ülim aeg see kõikjal kasutusele võtta,» ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding.
 
vPalgaerinevuse kaotamiseks soovitab komisjon muu hulgas tööandjatele selgitada soolise võrdõiguslikkuse majanduslikku põhjendatust ning kollektiivlepingute olulist rolli palgaerinevuste kaotamisel.
 
2010. aasta andmete kohaselt on Eestis sooline palgalõhe Euroopa Liidu kõrgeim: 27,6 protsenti liidu 16.4 protsendi juures.
 
Allikas: http://www.tarbija24.ee/759320/euroopa-komisjon-kutsub-tahistama-vordse-palga-paeva/