Mikko: sookvoodid muudavad ühiskonna inimlikumaks

Naiste laiem kaasamine seadusloomesse muudab ühiskonna inimlikumaks, leiab riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Marianne Mikko.

Ta rääkis ETV hommikuprogrammis "Terevisioon", et naised näevad paljusid asju teistmoodi kui mehed, aga Eesti seadusloomes see paraku ei avaldu. Seevastu Skandinaaviamaades läbi viidud uuring näitab, et kui naisi ja mehi on võimu juures võrdselt, siis võetakse arvesse kõiki huvigruppe. "Naiste tulekuga muutub ühiskond inimlikumaks," leiab Mikko.

Saatekülaline arvas, et praegu ei koostata valimisnimekirju meeste ja naiste võrdsuse printsiibil seepärast, et mehed ei taha oma positsioonist loobuda. "Võim on väga armas ja mitte keegi ei taha seda kandikul kellelegi  anda. Siinkohal ma saan meeste instinktist aru: miks ma pean loobuma millestki, mis mulle on kogu aeg garanteeritud ja tegema seda kellegi naise arvelt. Seda enam, et meie soorollid ühiskonnas on suhteliselt iganenud. Ehk naine räägib siis, kui kana pissib ja nõnda edasi," arvas ta.

Mikko sõnul valmistab Eesti ühiskonna psüühiline tervis talle tõsist muret. "Kui mõelda Eesti ühiskonnale, siis paljud siit lahkunud ütlevad, et meie ühiskond on agressiivne ja väga palju on rünnakuid ja ärapanemist. See on ebanormaalne."

Ta juhtis tähelepanu sellele, et Prantsusmaal ja Kreekas on sookvootide põhimõte kirjutatud põhiseadusesse, Belgias on see sisse viidud valimisseadusesse.

Eesti Naisliit kutsub erakondade naisühendusi algatama ühenduses arutelu vabatahtlike parteisiseste sookvootide juurutamisest ning viima need küsimused laiemaks aruteluks erakondade üldkogude ette. Kuivõrd riigikogu või kohalike omavalitsuste valimisel selliseid kvoote seada ei saa, sest rahval on õigus valida, keda nad tahavad, siis loodetakse, et parteisisesed kvoodid loovad naistele suuremaid šansse ka esinduskogudesse saamiseks.

Allikas: Eesti Rahvusringhäälik, 23.03.2012:  http://uudised.err.ee/index.php?06248835#.T2xD5op2oSU.facebook