Skip to main content

EPNÜ projekt “Koostöö viib sihile”. Koolitus “Puuetega naiste huvikaitse ehk eestkoste” 18.06.2012. Pressiteade

Eesti Puuetega Naiste Ühing projekti „KOOSTÖÖ VIIB SIHILE” üldeesmärgiks on EPNÜ tegevus- ja eestkostesuutlikkuse edendamine: projekti kaudu toetada puuetega naiste aktiivset osalemist eestkostetegevuses ja aidata kaasa selleks vajalike võimaluste, tahte ja pädevuse tekkimisele.
Projekti eesmärgi saavutamiseks algatatakse ja edendatakse aktiivset sotsiaalset arutelu puuetega naiste ja nende huve esindava EPNÜ ning avaliku võimu partnerasutuste esindajate vahel, viiakse läbi koolitusi erivajadustega naistele, EPNÜ piirkondlikud osakonnad kujundatakse ümber iseseisvateks juriidilisteks isikuteks ning töötatakse välja EPNÜ Eestkostetegevuse Hea Tava. Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Esimene koolitus "Puuetega naiste huvikaitse ehk eestkoste" toimub 18. juunil 2012 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses Endla 59. Koolitajatena on EPNÜ partnerid Eesti Puuetega Inimeste Kojast, EAPN Eestist, EMSL-st ja Naiste Kriisikodust.

Koolituse Päevakava on järgmine:

10:00 – 10:30 Registreerimine ja tervituskohv

10:30 – 10:45 Projekti „Koostöö viib sihile“ tutvustus

Pr Mare Abner – projektijuht

10:45 – 11:30 Puuetega naiste huvikaitse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi valguses.

Pr Monika Haukanõmm – Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

11:30 – 12:00 Vaesuse vastu võitlemine ja puuetega laste huvikaitse EAPN Eestis

Pr Kärt Mere – EAPN Eesti juhatuse esimees

12:00 – 13:00 Mis on eestkoste ja kuidas tehakse ning mida tähendab eestkoste hea tava?

Pr Kristina Mänd – Praxis Akadeemia programmi juht ja EMSLi nõukogu liige

13:00 – 14.00 Lõunapaus

14:00 – 14:30 Eestkoste ja kriisikodu, kas ka puuetega naistele?

Pr Ülle Kalvik – Tallinna Kriisikodu juhatuse liige psühholoog

14:30 – 16:30 EPNÜ üldkoosolek (2011 majandusaasta aruande ja 2012 tegevuskava esitamine ja kinnitamine)

16:30 – 17:00 Tagasiside ja päeva lõpetamine
 

Mare Abner

EPNÜ juhatuse esinaine