Uus piletisüsteem Tallinnas. Tallinna Linnavalitsus. Raepress 24. august 2012

Vastuseks linnakodanike ja meedia rohketele päringutele edastame kokkuvõtliku teabe peatselt rakenduva uue piletisüsteemi kohta.
Alates 21. septembrist 2012 rakendub Tallinna ühistranspordi uus piletisüsteem.

Raepress

24. august 2012

Vastuseks linnakodanike ja meedia rohketele päringutele edastame kokkuvõtliku teabe peatselt rakenduva uue piletisüsteemi kohta.
Alates 21. septembrist 2012 rakendub Tallinna ühistranspordi uus piletisüsteem.
Ühistranspordi kasutajatel ei ole kohustust alates 21. septembrist ühistranspordi kasutamiseks e-kaarti ehk Ühiskaarti omada ega iga oma sõitu
valideerida.
Valideerimiskohustus on vaid neil isikuil, kes on otsustanud hakata kasutama uut piletisüsteemi ning ostnud Ühiskaardile e-pileti või aktiveerinud
kaardil sõidusoodustuse.
Kõik senised sõidusoodustused ja soodustust tõendavad dokumendid kehtivad edasi ka 21. septembrist 2012.

Uue e-pileti süsteemi lepingu kohaselt jagab Tallinna Linnavalitsus 15 000 tasuta Ühiskaarti. Tasuta Ühiskaarte jagatakse tallinlastele, kellele riik
või linn on kehtestanud tasuta ühistranspordi kasutamise õiguse:

  • puudega lapsed;
  • sügava puudega 16- aastased ja vanemad isikud;
  • raske nägemispuudega isikud;
  • hoolekandeasutuses viibivad lapsed;
  • vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsed;
  • 3 ja enama lapsega pere lapsed;
  • represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul;
  • Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnutel.

Linnavalituse poolt tasuta jagatud Ühiskaart tuleb sõidusoodustuse saamiseks ning tõendamiseks isikustada ning alles seejärel on võimalik sõidusoodustus aktiveerida. Ühiskaarti saab tasuta isikustada Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas ning sealsamas saab aktiveerida ka sõidusoodustuse. Tasuta Ühiskaarte hakatakse jagama alates 21. septembrist 2012. Linnavalitsus teavitab oma kodulehel enne 21. septembrit, kuidas ja kus hakatakse tasuta Ühiskaarte jagama.
31. detsembrini 2012 kehtivad kõik vanad pabertalongid, ID-piletite süsteem jääb paralleelselt uudse e-pileti süsteemiga kehtima ka 2013. aastal.
Isikustatud e-kaardi abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel vastavasse elektroonilisse andmebaasi, mida peetakse Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas, Tallinna Transpordiametis või Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis.
Õpilased, üliõpilased ning pensionärid saavad ID-kaardi või isikustatud e-kaardi abil sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel EHIS-i või SKAIS-i andmebaasi.

Lisainfo:
Tallinna Transpordiamet
tel. 6 404 626
e-post: tta@tallinnlv.ee