Skip to main content

Konverents “Ärka, märka, tegutse ” 5. oktoobril

5. oktoobril kella 10 – 16 toimub Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5) projekti ” Ärka, märka, tegutse- õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas ” lõppkonverents.

Konverentsil esinevad asjatundjad Eestist, Rootsist ja Islandilt.

Eesti esinejate ettekanded annavad ülevaate väärtushoiakute muutumisest Eesti ühiskonnas, avavad kooli kultuuri , õppe- ja kasvatustegevuse seniste põhimõtete ning õpetajate ja haridusametnike seisukohtade mõju eri soost õpilaste enesehinnangule ja toimetulekule. Ühtlasi tutvustatakse Eesti üldhariduskoolide õpetajate ja haridusametnike seas läbi viidud uuringute tulemusi.  

Islandi ja Rootsi esinejad tutvustavad  uusi vaatenurki ja lähenemisviise, mis on suunatud tütarlaste ja poiste kasvatamisele, nende haridustulemuste tasakaalustamisele ja võrdsemate võimaluste loomisele koolis. Kuulajatel on võimalus jõuda selgusele, mida tähendab sooteadlik pedagoogika

Konverentsil tutvustatakse õpetajatele koostatud käsiraamatut sooaspekti arvestamiseks koolis ja õpilaste Forum-teatri trupp esitab ürituse lõpus lühietenduse „Õpilane märkab“.

Osavõtust palun teatada hiljemalt 1. oktoobriks info@enu.ee

Osavõtt on tasuta, väljaspoolt Harjumaad tulijatele on võimalik kompenseerida sõidukulud.

Esialgne päevakava

10.00   Avamine, tervitused

10.10   Muutuvad väärtused ja suhtumine soorollidesse- Andrus Saar, AS Saar Poll

10.35   Poiste ja tüdrukute erinev koolimäng- Tiiu Kuurme, TLÜ

11.00   „Loodus on meid selliseks  teinud." Sooline essentsialism hariduses ja kasvatuses- Elo-Maria Roots

11.25   Märkamine eeldab teadmisi – Ülle-Marike Papp

12.00   Projektist „Ärka, märka, tegutse“- Riina Kütt

12.15   LÕUNA aatriumis

13.00   „Soolise võrdõiguslikkuse käsitlemine Rootsi koolis ja lasteaias. Kogemused ja meetodid- Eva-Karin Wedin, Rootsi

13.45   Kuidas õpetaja saab koolis luua tüdrukutele ja poistele võrdseid võimalusi – Marcus Pehart , Rootsi

14.15    Islandil teatakse ja märgatakse. Kuidas selleni jõuti?- Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Island

15.00   Kohvipaus

15.15  Õpilane märkab – SA RINK Forum-teatri trupp

16.00   Kokkuvõte päevast, lõpetamine

Konverents toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Ärka, märka, tegutse – õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas „ raames