Skip to main content

Sotsid uurivad, mida erakonna liikmed arvavad soolisest võrdõiguslikkusest. Madis Filippov

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatus tellis septembris uuringu selgitamaks erakonna liikmete nägemust soolisest võrdõiguslikkusest, et kujundada tulevikus erakonna sellealaseid poliitikaid teadlikumalt.

Euroopa Parlamendis toimus 3. oktoobril soolise võrdõiguslikkuse seminar, kus sõna võtnud europarlamendi liige Sirpa Pietikäinen tutvustas võrdõiguslikkust puuduvat raportit «Naised poliitiliste otsuste tegemisel – kvaliteet ja võrdsus».

Ta märkis, et naised on valimiskampaaniate ajal vähem nähtavad ja nad on üldse vähem esindatud. Muu hulgas tõi ta ettepanekuna välja, et olukorra parandamiseks peaks erakondadel olema põhikirjades soolise võrdsuse põhimõte. Näiteks, et valimisnimekirjades oleks eesotsas enam naisi ja et mehed toetaksid naiskandidaate ka ise rohkem.

Postimees uuris sotsidelt, mida partei ettepanekutest arvab. SDE peasekretär Indrek Saar kinnitas, et sotsiaaldemokraatide jaoks on tasakaal ühiskonnas, sh sooline tasakaal, alati olnud kaasaegse riigi eduka toimimise eeldus.

«Loomulikult on ka meil erakonnana sel teemal küllaga arenguruumi, samas vaadates meie juhatusse, sh juhtkonna koosseisu, on meie kõrgeim otsustustasand pigem heas proportsioonis,» tõi Saar välja. «Erinevad eksperdid on korduvalt pööranud ühiskonna tähelepanu sellele, et naiste osalus Eesti poliitikas on suhteliselt madal, samas mõned neist on märganud, et naisi, kellel on tahe ja võimed riigi, erakonna või omavalitsuse tegemistesse rohkem panustada, on SDE ridades küllalt ning maailmavaateliselt seisavad just sotsiaaldemokraadid võrdse kohtlemise edendamise eest.»

Saar märkis, et SDE juhatus on septembris tellinud professionaalse uuringu selgitamaks erakonna liikmete nägemust soolisest võrdõiguslikkusest, et kujundada tulevikus erakonna sellealaseid poliitikaid veelgi teadlikumalt.

«Meie teada ei ole ükski teine erakond siiamaani selleni jõudnud,» ütles ta.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna 2011. aasta valimisprogramm rõhutab, et Eestist peab saama euroopalikult tasakaalustatud ühiskond, kus on tavaks naiste ja meeste võrdne esindatus kõigis poliitikavaldkondades ning poliitilistes tegevustes.

«SDE seab eesmärgiks, et kõigis esinduskogudes on ühe sugupoole esindajaid vähemalt 40 protsenti,» kinnitas Saar.

Sotsiaaldemokraadid peavad ääretult kahetsusväärseks praegust olukorda, kus valitsuse kolmeteistkümnest ministrist on naisi ainult üks.

«Ühiskonna tasakaalu huvides peab riigi kõrgeim tegevvõimu teostaja olema ka ise tasakaalus. Saati ei saa sellist naiste alaesindatust pidada normaalseks ja kohaseks 21. sajandi Euroopas,» rääkis Saar. «Meile ühiskonnamudelina paljuski eeskujuks oleva Põhjala poolt vaadates, näeb Eesti valitsus ilmelt välja nagu eelmise sajandi poliitbüroo.»