Skip to main content

Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuundade arutelu 5.12.2012

Kutsume Puuetega Naiste Ühingut kaasa mõtlema reproduktiiv- ja seksuaaltervise valdkonna aktuaalsetel teemadel ning sõna sekka ütlema prioriteetide, arendamise põhimõtete ning rahastamise osas järgnevatel aastatel.
Eesti Seksuaaltervise Liit on algatanud valdkondliku tõenduspõhise arengudokumendi koostamise. Sõnastatud eesmärkide ja tegevuste elluviimine aitab kaasa reproduktiiv- ja seksuaaltervise paranemisele Eestis.
Arutelul teeme ülevaate hetkeolukorrast, ootustest valitud suundadele, võimalikest inim- ning muudest ressurssidest ning arutelul toetust leidnud suunad saavad kirjeldatud arengudokumendis.

Arutelule on oodatud kõik organisatsioonid ja inimesed, kelle südameasjaks on seksuaal- ja reproduktiivtervise ning õiguste edendamine Eestis.

Arutelu toimub Terviseameti saalis (Paldiski mnt 81, Tallinn, II korrus) 5. detsembril 2012 kell 13 –17.

Arutelul osalevad nii riigi esindajad, MTÜd kui ka muud seotud organisatsioonid.
Üritust modereerib Urmas Vaino.

PÄEVAKAVA:

13:00 – 13:15 Tutvustus ja avasõnad
13:15 – 14:15 „Ülevaade seksuaaltervise ja – hariduse olukorrast Eestis“
Kai Haldre , Eesti Seksuaaltervise Liit
Kai Part, Eesti Seksuaaltervise Liit
14:15 – 14:45 Arutelu ja küsimused
14:45 – 15.00 Kohvipaus
15:00 – 16:25 Töötoad maailmakohviku meetodil
16:25 – 16:50 Kokkuvõtted ja tagasiside töötubadest
16:50 – 17:00 Edasine tegevusplaan
 

ARUTELU TEEMAD:

1. NOORED
– Noorte kaasamine programmidesse, tegevuste planeerimisse ja elluviimisesse.
– Tõenduspõhise teabe, seksuaalhariduse ja kvaliteetsete noortesõbralike seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste teenuste kättesaadavus noortele. Noorte seksuaalõiguste olukord.
1) Millised on probleemkohad?
2) Millised on lahendused/võimalused? Mida teie organisatsioon saaks selles osas ära teha?
2. HIV/AIDS JA SEKSUAALSEL TEEL LEVIVAD NAKKUSED
– Haavatavad grupid, nende seksuaalõiguste olukord, teabe ja teenuste kättesaadavus.
– Ennetus- ja teavitustöö Eesti elanike seas (ka sildistamise ja diskrimineerimise osas).
1) Millised on probleemkohad?
2) Millised on lahendused/võimalused? Mida teie organisatsioon saaks selles osas ära teha?
3. EESTKOSTE
– Seksuaaltervise ja -õiguste alane koostöö erinevate sektorite vahel.
– Üldine seksuaaltervise ja -õiguste olukord Eestis, diskrimineerivad praktikad. Kõikidele inimestele, sõltumata soost, rahvusest, erivajadusest, elukohast, vanusest, seksuaalsest
orientatsioonist, haavatavusest jne on tagatud seksuaalsed õigused.
1) Millised on probleemkohad
2) Millised on lahendused/võimalused? Mida teie organisatsioon saaks selles osas ära teha?
4. KÄTTESAADAVUS
– Kvaliteetse ja tõenduspõhise seksuaaltervisealase teabe ja seksuaalhariduse kättesaadavus.
– Heatasemeliste seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste teenuste kättesaadavus kogu elanikkonnale.
– Rasestumisvastaste vahendite kättesaadavus.
1) Millised on probleemkohad?
2) Millised on lahendused/võimalused? Mida teie organisatsioon saaks selles osas ära teha?
5. ABORT
– Soovimatute raseduste ennetamise olukord.
– Kõikide naiste õigus turvalisele raseduse katkestamisele.
1) Millised on probleemkohad?
2) Millised on lahendused/võimalused? Mida teie organisatsioon saaks selles osas ära teha?


Lähem info:

Eesti Seksuaaltervise Liit
Mardi 3 | 10145 Tallinn | estl@estl.ee
Tel: +372 56 654 313; 372 655 2755 | Fax: +372 655 27 55 www.amor.ee