Raepress: Tallinn kannab ratastoolikasutajatele töölesõidu kulud täies ulatuses.

Raepress, 16. jaanuar 2013. Ratastoolikasutajad, kes kasutavad invatransporti tööle sõiduks, on nüüdsest vabastatud selle omaosalustasust, selle kulu kannab Tallinna linn.

Ratastoolikasutajaid on saanud kasutada linna poolt  korraldatavat transporditeenust tööle sõitmiseks omaosalusega, mis oli võrdne 30 päevase kuupileti hinnaga (18,53 eurot kuus). Seoses sellega, et alates 2013. aastast on linnatransport tallinlastele tasuta, on  Tallinna

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti otsusel  käesolevast aastast töötavad liikumispuudega inimesed vabastatud tööbussiringi omaosaluse tasust.

„Tahame igati võimaldada liikumispuuetega inimestele ligipääsetavust oma töökohta, et avardada või säilitada neile töötamise võimalusi,“ märkis abilinnapea Merike Martinson.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kaotab ka omaosaluse sügava ja raske liikumispuudega laste transporditeenusele  lastelaagrite teenindamisel Tallinna linna piires, mis siiani oli 1.28 eurot päevas.