Vivianne Reding: Nulltolerants naiste suguelundite moonutamise suhtes. Vivianne Reding, Euroopa Komisjoni asepresident

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel jätkub ELis ja kogu maailmas igal aastal miljonite naiste ja tütarlaste suguelundite moonutamise jõhker tava. Veel rohkem on sellise kohtlemise potentsiaalseid ohvreid. Naiste suguelundite moonutamine on äärmiselt ohtlik tegevus, mis rikub inimõigusi, laste õigusi ning tütarlaste ja naiste õigusi füüsilisele ja psühholoogilisele terviklusele.

Rahvusvahelisel naiste suguelundite moonutamise nulltolerantsi päeval 6. veebruaril kinnitas Euroopa Komisjon taas kord oma kindlat otsust see vastuvõetamatu tava kaotada. Nüüd on aeg tegutsema asuda. Koos oma kolleegi, siseasjade voliniku Cecilia Malmströmiga ühinen ma täna inimõigusaktivistidega, et kutsuda üles nulltolerantsile naiste suguelundite moonutamise suhtes. Otsustasime ühendada jõud mõnede inspireerivate naiste ja meestega, kelle hulgas on Euroopa Parlamendi liikmeid ning selle jõhkra tava vastase võitluse tippaktiviste, nagu „kõrbelill” Waris Dirie, Khady Koita ja Burkina Faso esileedi Chantal Compaoré. Arutame koos, kuidas Euroopa Liit saaks aidata liikmesriikidel välja juurida see koletu tava, mille ohvrite arv ainuüksi ELis on hinnanguliselt ligikaudu pool miljonit.

Soovin tagada, et käiku läheksid kõik Euroopa tasandil kättesaadavad vahendid, et toetada riikide ja rahvusvahelisi pingutusi selle vastuvõetamatu tegevuse lõpetamiseks. Seetõttu algatame avaliku arutelu, et koguda arvamusi selle kohta, kuidas oleks kõige parem töötada välja ELi tasandi meetmed. Suguelundite moonutamist keelavad riiklikud õigusaktid on kehtestatud juba kõigis ELi liikmesriikides. Nüüd peame neid täiendama teavitustööga kahjulikest tagajärgedest naiste ja tüdrukute vaimsele ja füüsilisele tervisele ning pakkuma ohvritele abi ja tuge. Meie olulisim prioriteet peaks olema ennetustöö, et ükski tüdruk ei peaks enam selle traumeeriva kogemuse tõttu kannatama.

Samuti peame kandma hoolt ohvrite eest, kelleks ELis on mitusada tuhat naist. See tähendab, et tuhanded naised vajavad raseduse ajal erilist hoolt, tuhanded tüdrukud kaitset ja tuhanded hilisemate komplikatsioonide all kannatavad vanemaealised naised tuge. ELi uue ohvriabi käsitleva direktiiviga püütakse tagada, et naistevastase vägivalla ohvrid, sealhulgas ka suguelundite moonutamise ohvriks langenud naised, saaksid täpselt sellist tuge ja tähelepanu, nagu nad vajavad. Kasutame ELi vahendid, et suurendada teadlikkust kõigist naistevastase vägivalla vormidest ELi liikmesriikides ja toetada valitsusväliseid organisatsioone ja teisi ohvriabi pakkuvaid isikuid.
Ka sina saad aidata − tee nulltolerantsi teemaline foto ja hakka levitama sõnumit, et sellisel brutaalsusel ei ole Euroopas kohta.

Kõik on nõus, et naised ei peaks kannatama vägivalla all üksnes seepärast, et nad on naised. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi hiljutises aruandes leiti, et ohvreid või potentsiaalseid ohvreid leidub vähemalt 13 ELi riigis. Ometi puudutab see meid kõiki − isegi üksainus ohver on liiga palju. Nende tütarlaste ja naiste tulevik on Euroopas ja meie kohuseks on seista nende, nagu ka kõigi teiste selle jõhkra tava ohvrite eest, kus nad ka ei elaks. EL asub võitlusse, et lõpetada naiste suguelundite moonutamine − mitte ainult rahvusvahelisel naistepäeval, vaid kõikidel päevadel aastas.

Liitu kampaaniaga, saates oma nulltolerantsi teemaline foto aadressil: COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Allikas: Eesti Päevaleht, 8.03.2013