Rahvaloendus: vabaabielu populaarsus abielu ees kasvab. www.DELFI.ee 24. aprill 2013 08:25

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) andmetel on võrreldes eelmise, 2000. aasta loendusega oluliselt suurenenud vabaabielus elavate ning kahanenud seadusliku abikaasaga kooselavate inimeste osatähtsus rahvastikus.
2011. aastal elas 15-aastasest ja vanemast elanikkonnast 34,5 protsenti koos seadusliku abikaasaga ja 15,6 protsenti oli vabaabielus. Võrreldes 2000. aastal toimunud rahvaloendusega vähenes seadusliku abikaasaga kooselavate inimeste osatähtsus 5,4 protsendipunkti ning vabaabielus olijate osatähtsus suurenes 4,7 protsendipunkti, teatas statistikaamet.

15-aastastest ja vanematest meestest elab seadusliku abikaasaga koos 38% ja vabaabielus on 17,1 protsenti, naistest vastavalt 31,7 protsenti ja 14,3 protsenti. Partneriga kooselavate naiste osatähtsus on väiksem, sest naisi on rahvastikus rohkem. Vabaabielus samasoolise partneriga elas 428 inimest (206 meest ja 222 naist).

Partnerita elavatest inimestest moodustavad kõige suurema osa need, kes ei ole kunagi seaduslikus abielus olnud (25,4 protsenti). 9,8 protsenti partnerita elavatest inimestest on lahutatud ning 9,6 protsenti lesed. Võrreldes eelmise loendusega on partnerita elavate inimeste osatähtsus 15-aastaste ja vanemate seas tõusnud 0,9 protsendipunkti. Partnerita inimeste seas oli naisi rohkem (54,1 protsenti) kui mehi (44,9 protsenti).

15–24-aastastest meestest 90 protsenti ja naistest 80 protsenti elab partnerita. Kooselu alustamise aeg jääb vanusesse 25–34 eluaastat, selles vanuserühmas elavad partneriga peaaegu pooled meestest ning ligikaudu 61 protsenti naistest.

Kooselu seadusliku abikaasaga on levinuim perekonnaseis nii meeste kui ka naiste seas vanuses 36–49. 50-aastastest ja vanematest naistest elab ligikaudu 59 protsenti partnerita, aga sama vanuserühma meestest 59 protsenti elab koos seadusliku abikaasaga.

Eestis üheteistkümnes rahvaloendus toimus 31. detsembrist 2011 kuni 31. märtsini 2012. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. Järgmine rahvaloendus toimub Eestis 2020/2021. aastal.