Skip to main content

15.04.2013 Tööd alustab võrdse kohtlemise võrgustik

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud osaleb partnerina Eesti Inimõiguste Keskuse projektis.

Alates 1. aprillist 2013.  käivitus Eesti Inimõiguste Keskuse eestvedamisel  projekt “Võrdse kohtlemise võrgustik ” Projektis osalevad partneritena Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti LGBT Ühing, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Tallinna Inimõiguste Infokeskus. Projekt kestab kuni 31.01.2015.a.

Projekti peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa võrdse kohtlemise põhimõtte edendamisele ja levikule ning tõhustada kaitset diskrimineerimise vastu läbi võrgustikupõhise strateegilise huvikaitsetegevuse ning vabaühenduste omavahelise koostöö. Võrgustiku loomisega paraneb vabaühenduste koostöö huvikaitse ja avalikkuse teavitamise valdkonnas, mis loob eeldused suurema ühiskondliku mõju saavutamiseks.

Projektist saavad kasu puuetega inimesed, naised, noored, seksuaalvähemused, mitte-eestlased.

Projekti alaeesmärkideks on:

  • valdkondlikest vabaühendusest võrgustiku loomine, mille abil vabaühendused saavad seista ühiselt võrdse kohtlemise eest Eesti ühiskonnas;
  • saavutada vabaühenduste, poliitikute ning meedia hulgas suurem teadlikkus võrdse kohtlemise põhimõtte ühiskondlikust kasust;
  • liikuda õigusloomes ning poliitikakujundamisel võrdse kohtlemise põhimõtte väärtustamise suunas;
  • tõsta võrgustikus osalevate vabaühenduste huvikaitsevõimekust võrdse kohtlemise valdkonnas;
  • ühtlustada õigusaktides kaitset erinevate diskrimineerimisaluste vahel;
  • süvendada võrgustikus osalevate vabaühenduste omavahelist koostööd, ühiselt saada ning jagada teadmisi ja kogemusi.

 

Rohkem infot projekti tegevuste kohta leiate siit

  

 

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Tagasi