Skip to main content

KUTSE: Euroopa kodanike aasta – teine omastehoolduse foorum 24. augustil Viljandis Sakala Keskuses

Liidu kodakondsus ja sellega kaasnevad õigused on üks Euroopa Liidu tugisammastest. EL kodakondsus kehtestati Maastrichti lepinguga 1. novembril 1993 ja peagi möödub sellest 20 aastat. Selle tähistamiseks tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kuulutada 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks.
Korraldatav foorum on pühendatud teema- aastale ja keskendub Eesti sotsiaalmaastikul kõige vähem tähelepanu ja toetust pälvinud sihtrühmale, lähedasi hooldavatele pereliikmetele, omastehooldajatele. Võrdväärse kodanikuna on ka omastehooldajatel oluline teada ja tunda õigusi, mis kaasnevad EL kodakondsusega, nad soovivad arutleda omastehooldajate õigustest ELis ja luua nägemus sellest, kuidas ELs ja Eestis peaks omastehooldajate olukord muutuma lähiajal ja milliseks kujunema mõne aasta jooksul.
Käesoleva foorumi peaesineja on Euroopa omastehoolduse ühenduse Eurocarers pikaajaline eestvedaja, president Frank Goodwin. Nõusoleku esinemiseks on andnud TLÜ Sotsiaaltöö Instituut (kaasaegsed sotsiaalpoliitilised meetmed hoolekande korraldamisel), Merle Haruoja Inimõiguste Instituudist (omastehooldaja õigused on inimõigused), Evi Kruzman Ida- Viru Maavalitsusest (omastehooldus erinevates kultuurides), Priit Adler MTÜ Ökokratt (abi loodusest puuetega inimeste ja nende lähedaste murede leevendamisel). Foorumil võtavad sõna ka parlamendiliikmed Helmen Kütt ja Margus Tsahkna, kutsutud on sotsiaalminister Taavi Rõivas. Ivari Padar, kes esindab Eesti omastehooldajaid Europarlamendi omastehooldajate toetusrühmas edastab oma mõtted eelnevalt salvestatuna. Loodetavasti on kohal ka põhjanaabrid Soomest ja lõunanaabrid Läti Aluksne linnavalitsusest.

Omastehoolduse teine foorum
Sakala Keskus, Viljandi, 24. august 2013
PÄEVAKAVA
09.00- 10.00 registreerumine ja teretulemast kohv
10.00- 10.30 tervitused T. Loodus, H. Kütt, I. Padar (video)
10.30- 11.15 minister T. Rõivase sõnavõtt
11.15- 11.45 omastehooldajate õigused on inimõigused, Merle Haruoja, Inimõiguste Instituut
11.45- 12.00 sirutuspaus, juhatab Anu Jonuks, MTÜ Seenior
12.00- 12.20 omastehooldus erinevates kultuurides, Evi Kruzman, Ida- Viru MV
12.20- 12.50 abi loodusest puuetega inimeste ja nende pereliikmete toimetuleku toetuseks, Priit Adler, MTÜ Ökokratt
12.50- 13.50 lõunasöök
13.50- 14.15 KOV teenused ja toetused omastehooldajatele, Livia Kask, sotsiaalosakonna juhataja, Viljandi LV
14.15- 15.15 Soome omastehooldusest (arengukava, teenused ja toetused, kaebus Euroopa Komisjonile omastehooldajate ebavõrdsest kohtlemisest kohaliku omavalitsuse tasandil), Yrjö Mattila, KELA juhtiv teadur, Soome omastehoolduse võrgustik
15.15- 15.45 tervislik paus puuviljadega
15.45- 17.15 Eurocarers, Euroopa omastehoolduse ühendus, Frank Goodwin, Eurocarers president
17.15- 17.45 RK sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna sõnavõtt
Kontsert Viljandi Kultuurikolledžilt! Lõpetamine kohvi ja koogiga.
Päeva juhib RÜNNO LASS