Võrdõiguslikkust asub peagi kaitsma 22-liikmeline nõukogu.

Kui hiljuti lükkas riigikogu tagasi sotside ettepaneku moodustada võrdõiguslikkuse erikomisjon, siis nüüd on valitsus pärast üheksat aastat jõudnud soolise võrdõiguslikkuse nõukogu moodustamiseni.

Seadus näeb sellise nõukogu moodustamise ette juba alates 2005. aastast, kuid senised kuus ministrit selle moodustamisega hakkama ei saanud.Nüüd on sotsiaalministeerium saatnud nõukogu moodustamise eelnõu kooskõlastusringile, millele kümme ministrit peavad septembri jooksul tagasisidet andma.Eelnõu näeb ette, et loodavas nõukogus asub tööle kokku 22 liiget ning seda hakkab juhtima Ivi Anna Masso.Nõukogu ülesanded on seaduses juba aastaid kirjas. Selleks on kinnitada soolise võrdõiguslikkuse poliitika üldsuunad ning täita soolise võrdõiguslikkuse seaduses ettenähtud ülesandeid.Samuti peab nõukogu nõustama valitsust võrdõiguslikkuse edendamise strateegia küsimustes, esitama valitsusele seisukohti ministeeriumide esitatud riiklike programmide vastavuse kohta võrdõiguslikkuse seadusele.2013. aastal on sotsiaalministeeriumi eelarvesse nõukogu teenindamise kulu katteks planeeritud 996 eurot, mis sisaldab koosoleku tehnilise korraldamise kulusid ning ühe esinema kutsutud eksperdi esinemistasu. Järgmiseks aastaks on vajadus tehnilisteks kulutusteks 3000 eurot. See sisaldab kolme koosolekut ja kolme esinema kutsutud eksperdi esinemistasu. 2014. aasta eelarve vajadus näeb ette kahe analüüsi tellimist kokku summas 50 000 eurot. Ivi Anna Masso juhitavasse nõukokku hakkavad kuuluma:1. Volli Kalm, rektorite nõukogu juhatuse esimees;

2. Sigrid Västra, Eesti üliõpilaskondade liidu juhatuse esimees;

3. Britt Järvet, Eesti õpilasesinduste liidu juhatuse esimees;

4. Silja Kimmel, elukestva õppe arendamise sihtasutus Innove juhatuse liige;

5. Tuulikki Sillajõe, statistikaameti peadirektori asetäitja;

6. Maris Jesse, tervise arengu instituudi direktor;

7. Peep Peterson, ametiühingute keskliidu esimees;

8. Toomas Tamsar, tööandjate keskliidu juhataja;

9. Meelis Paavel, töötukassa juhatuse esimees;

10. Kersti Kracht, väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni president;

11. Kaia Iva, IRL-i fraktsiooni esimees;

12. Sven Mikser, SDE fraktsiooni esimees;

13. Mailis Reps, Keskerakonna fraktsiooni aseesimees;

14. Maret Maripuu, Reformierakonna fraktsiooni liige;

15. Maris Jõgeva, Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu juhataja;

16. Eha Reitelmann, Eesti naisteühenduste ümarlaua sihtasutuse juhataja;

17. Teresa Škaperina, MTÜ Eesti naiste koostöökett eesistuja;

18. Raili Marling Eesti naisuurimus- ja teabekeskuse juhatuse liige;

19. Ott Kasuri, Eesti maaomavalitsuste liidu tegevdirektor;

20. Jüri Võigemast, linnade liidu tegevdirektor;

21. Mari-Liis Sepper, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

Priit Luts

Allikas: http://uudised.err.ee/?06287465#.Ujq7Mv5hPOE.facebook