Kümnenda Valge Lindi auhinna saavad kaks politseiametnikku. ENÜ pressiteade 26.11.2013

Kümnes Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Valge Lindi auhind on eriline selle poolest, et esimest korda läheb see korraga kahele isikule.
2013. aasta Valge Lindi auhinna saavad Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna juhtivkorrakaitseametnik Kati Arumäe ja Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik Kerli Palu, kelle ühistööna viidi ellu projekt “Koostöös loome turvalisust”.

Tänu sellele projektile õnnestus kaheksas Eesti maakonnas käivitada tihedam koostöö lähisuhtevägivalla juhtumitega tegelevate asutuste ja organisatsioonide vahel.

Eriti väärtustame seda, et võrdsete parteritena olid projekti “Koostöös loome turvalisust” kaasatud kodanikuühenduste esindajad- naiste varjupaikade töötajad, kes vahetult aitavad vägivalla all kannatavaid naisi ja lapsi ning tegelevad vägivalla ennetustööga.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on seisukohal, et riigiasutuste omavaheline koostöö ja koostöö kodanikuühendustega naistevastase vägivalla vähendamiseks peab jätkuma.

Eesti naisteühenduste Ümarlaud on veendunud, et Eestil on vaja uut riiklikku arengukava, milles kesksel kohal naistevastane ja perevägivald ning selgelt välja toodud tegevused nende, nii üksikisikule kui ühiskonnale suurt kahju tekitavate nähtustega võitlemiseks.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) tunnustab igal aastal 25. novembril Valge Lindi auhinnaga  üksikisikut või organisatsiooni, kes viimase aasta jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

Politsei esindajad saavad ENÜ Valge Lindi auhinna juba teist korda. Esimese Valge Lindi auhinna andis ENÜ 2004. aastal Lääne politseiprefektuuri korrakaitse osakkonna politseidirektorile Joosep Kaasikule. Tema töö tulemusel viidi Eesti Sotsiaalprogrammide Keskusega koostöös läbi pilootprojekt, millega täiustati perevägivalla kajastamist Eesti politseistatistikas. Nüüdseks on Joosep Kaasik ametiredelil tõusnud politsei peadirektori asetäitjaks.

 

Info:

Harda Roosna 5109761

ENÜ eesistuja

 

Eha Reitelmann 5265927

ENÜ peasekretär