EESTIMAA VI NAISTE KONGRESS. EESTI RAHVUSRAAMATUKOGUS 7. MÄRTSIL 2014 KL 9-18

Eestimaa esimene naiste kongress peeti 27. mail 1917 Tartus, millest võttis osa 17 naisorganisatsiooni. II Naiste Kongress kutsuti ellu 1920. aastal Tallinnas Eesti Asutava Kogu naisliikmete algatusel, kus võeti vastu Naisliidu põhikiri ning valiti juhatus. 1925. aastal korraldati Naisliidu eestvõttel III Naiste Kongress, milles oli näha naisorganisatsioonide võimekuse kasvu. Kaks järgnevat kongressi samuti toimusid Naisliidu korraldamisel Estonia teatris. 1930. aasta IV Naiste Kongressi teemad olid naisliikumise eesmärgid ja püüdlused. V Naiste Kongress 1935. aastal pööras tähelepanu kasvatusteemadele.

EESTIMAA VI NAISTE KONGRESS

7. märtsil 2014 toimub Eestimaa VI Naiste Kongress “Eesti kasutamata võimalus”. Kongressi eesmärk on kokku leppida ühistes põhimõtetes ja tegevussuundades ühiskonna tasakaalustatud arenguks ning pakkuda välja lahendusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ja naiste osakaalu suurendamiseks otsustustasanditel, nii poliitikas, avalikus
sektoris kui ka majanduses.
PÄEVAKAVA
 9.00   Registreerimine ja hommikukohv
10.00  Tervitus: Andrus Ansip, Eesti Vabariigi Peaminister
Videotervitus: Mikael Gustafsson, Euroopa Parlamendi Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni juht
Avaettekanne: Siiri Oviir, Eesti Naisliidu esinaine
Kas vajame tippu rohkem naisi?, väitlevad Sandra Sillaots ja Kaspar Kelder
10.40  I PANEEL – NAISTE MAJANDUSLIK ISESEISVUS
Milline on naiste majandusliku iseseisvuse ja sõltuvuse mõju majandusele?
Rainer Kattel, Tallinna Tehnikaülikooli professor
Palgalõhe – kas ainult statistika?
Marju Raju, Sotsiaalministeeriumi analüütik
Panelistid: Christian Veske, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi peaspetsialist; Kaja Kallas, Riigikogu liige; Eda Mölder, Eluliini juhatuse liige; Mai Palmipuu, Eesti Juristide Liidu liige; Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliidu tegevjuht; Liisa Oviir, Eesti Naisliidu liige; Aita Kivi, ajakirja “Eesti Naine” peatoimetaja
Paneelijuht: Marianne Mikko, Riigikogu liige
13.00  Lõunapaus
14.15  II PANEEL – NAISED OTSUSTUSTASANDIL
Miks on poliitikas nii palju mehi?
Mari-Liis Sepper, Võrdõigusvolinik
Lubadused ja otsused – võimalused tegudeks?
Ülle-Marike Papp, Soolise võrdõiguslikkuse ekspert
Panelistid: Kristiina Ojuland, Euroopa Parlamendi saadik; Piret Mürk-Dubout, TeliaSonera asepresident; Tiina Sepa, Eesti Juristide Liidu president; Kaia Iva, Riigikogu liige; Olga Sõtnik, Riigikogu liige; Silva Tomingas Zonta Tallinna Klubi liige; Leena Kivisild, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni juhatuse liige; Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu esimees; Katri Raik, Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor
Paneelijuht: Iivi Anna Masso, Vabariigi Presidendi nõunik
17.00  Eestimaa VI Naiste Kongressi manifesti tutvustamine
17.30  Lõppsõna

KORRALDAJAD: Eesti Naisliit, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Eesti Juristide Liit, Eesti Naisjuristide Liit, Eesti Naiste Ümarlaud, Eesti Naistoimetajad, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Politsei Naisühendus, Soolise võrdõiguslikkuse voliniku büroo, Zonta Rahvusvaheline Klubi
TOETAJAD: Eesti Naisliit, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Eesti Juristide Liit, Eluliin, Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis, Narva linnavalitsus, NATO Eesti Ühing, Orifl ame Eesti, Reklaamiagentuur Hunt, Tiina Mõis, Tallinna Tehnikaülikool, Zonta Rahvusvaheline Klubi

REGISTREERIMINE JA INFO
Registreerimine: hiljemalt 28.02.2014 aadressil www.nlib.ee/naiste-kongress
Täpsem info: Ell Kiilmaa, tel 529 4747, ell.kiilmaa@gmail.com
Vaata kongressi videoülekannet mms://video.eenet.ee/live

ÜHENDAGEM JÕUD!