Ulatuslik terviseuuring loob ülevaate eesti naiste seksuaaltervisest ja –käitumisest. Virge Tamme, Tartu Ülikool

Märtsi esimesel nädalal algab ulatuslik üle-eestiline küsitlus, mille eesmärk on saada ülevaade eesti naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisest ning -käitumisest. Tartu ülikooli ja tervise arengu instituudi teadlaste koostöös läbiviidavas uuringus „Eesti naiste tervise uuring 2014“ uuritakse pereplaneerimist mõjutavaid tegureid, rasestumisvastaste vahendite kasutamist, rahulolu seksuaaltervise teenustega ning teisi naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud teemasid.

Eesti teadusagentuuri programmi TerVE kaudu Euroopa regionaalarengu fondi rahastatav uuring annab võimaluse analüüsida naiste seksuaaltervises toimunud muudatusi viimase 10 aasta jooksul, kuna tulemusi võrreldakse 2004. aastal läbi viidud uuringuga „Eesti naiste tervis“. Uuringu tulemused on olulised rahvastiku tervisevaldkonna edasiseks planeerimiseks, aidates hinnata pakutavaid tervishoiuteenuseid ning parandada nende kvaliteeti.Küsimustik saadetakse posti teel 5233 naisele, kes on leitud rahvastikupõhise juhuvalimi abil. „Kõigi valimisse sattunud naiste osalemine küsitluses on väga oluline, et tagada uuringu esinduslikkus ning võrreldavus 2004. aasta uuringuga, milles osales ligi 2700 naist,“ pani uuringu juht, Tartu ülikooli naistekliiniku juhataja Helle Karro küsitluse saajatele südamele.„Seksuaal- ja reproduktiivtervis puudutab eri eluperioodidel lähedalt kõiki naisi. Uurime viljatuse esinemist ja pöördumist ravile, naistearsti teenuste kättesaadavust, seksuaalset riskikäitumist ning teadlikkust rasestumisvastastest vahenditest. Samuti selgitame välja põhjused, kas ja miks naised soovivad lapsi saada ning uurime naiste tervist, mis on lastesaamisel oluline,“ selgitas professor Karro. „Oma olemuselt on seksuaaltervis erinev teistest tervisevaldkondadest, sest see on enim mõjutatud sotsiaalsest keskkonnast. Seetõttu on ülimalt oluline mõista neid tegureid, mis tagaksid positiivsete seksuaaltervise suundumuste jätkumise Eestis.“Rohkem kui viiele tuhandele eesti naisele saadetav küsitlus on anonüümne ning vastata on võimalik nii eesti kui vene keeles. Küsimustikku saab täita ka veebipõhiselt, kasutades selleks e-posti teel saadetavat linki. Täidetud küsimustiku tagastamiseks tavapostiga on kirjale lisatud margistatud ümbrik.Tartu ülikooli poolt koordineeritava „Eesti naiste tervise uuringu 2014“ eesmärk on lisaks Eesti viljakas eas naisrahvastiku seksuaaltervise ja -käitumise ning vastavate teenuste kasutamise seirele ka soovituste tegemine vajalike ennetus- ja sekkumismeetmete väljatöötamiseks. Loe projektist lähemalt uuringu veebilehelt: https://sisu.ut.ee/naisteterviseuuring.

Lisainfo: Made Laanpere, TÜ naistekliinik, tel: 50 19 588, e-post: made.laanpere@ut.ee; 

Epp Tohver, Eesti teadusagentuur, tel: 7300331; e-post epp.tohver@etag.ee.

Allikas: Eesti Teadusportaal