Peaministri ja Eesti Puuetega Inimeste Koja kohtumisel kinnitati töövõimereformi vajalikkust. 12. juuni 2014

Stenbocki maja, 12. juuni 2014 – Peaminister Taavi Rõivase kohtumisel Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajatega kinnitati ühemõtteliselt, et reform on kindlasti vajalik. Küsimused, mis vajavad veel lahendamist, on seotud seaduste rakendamisega, kuid need on koostöös alaliitudega lahendatavad.
Peaminister Rõivas ütles, et reformi meetmed on suunatud osalise töövõimega inimeste tööle aitamiseks ja töötamise toetamiseks.

Rääkides kohalike omavalitsuste valmisolekust erivajadusega inimeste töölesaamisele omalt poolt kaasa aidata, tõi peaminister välja, et varsti avanevatest Euroopa Liidu vahenditest on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda vahendeid oma teenuste arendamiseks. Näiteks saab toetusi taotleda sotsiaaltranspordi jaoks, milleks on ette nähtud 12 miljonit eurot.

Küsimusi tekitas ka ettevõtete huvi osalise töövõimega inimeste palkamise vastu. Peaministri sõnul on see tõesti probleem ja see puudutab eelkõige vähese majandusliku aktiivsusega piirkondade elanikke.

„Me otsime sellele probleemile lahendusi koostöös kohalike omavalitsuste ja ettevõtetega,“ ütles peaminister. „Riigil on ettevõtete jaoks olemas toetustepakett. Kõik lisakulud, mis tööandjal tekivad puudega inimese töölevõtmisel, on võimalik 100 protsendiliselt hüvitada töötukassast,“ lisas ta.

Peaminister nõustus, et avaliku sektori eeskuju on oluline.

Peaminister avaldas lootust, et kõik olulisemad probleemid saavad lahendatud sügiseks ning reformi on võimalik hakata ellu viima.

„Seaduste vastuvõtmise järel saab rakendusaktidega jõulisemalt edasi minna ning kaasata võimalikult palju huvipooli hindamismetoodikate väljatöötamisse ja testimisse,“ ütles Rõivas.

 

Fotod: https://valitsus.ee/et/galeriid/kohtumine-eesti-puuetega-inimeste-kojaga

Lisainfo
Valitsuse kommunikatsioonibüroo