Skip to main content

Eesti puuetega naiste Foorum 2. Pressiteade

27. septembril 2014. aastal toimus Eesti puuetega naiste Foorum 2, mis oli pühendatud meie ühenduse 15. aastapäevale. Foorumi teemaks oli erivajadusega naised kui teadlikud ja võimekad kodanikud. Foorum toimus koolituskeskuses Punane Puu Tallinnas. Kokku tuli ligi 50 inimest. Foorumit tervitas sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ja Eesti Naisliidu esindaja Tiia Selberg. Foorumi avas Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm lühiülevaatega Euroopa Parlamendi raportist 2013. aastal puuetega naiste kohta.

Foorum korraldati kahes paneelis. Esimeses paneelis "Erivajadustega naiste õigused ja võimalused" kõnelesid puuetega naised erinevatest organisatsioonidest. Meenutasime möödunud aastaid ja mõeldes tulevikule esitasime küsimuse: kuidas edasi?

Naised tõstatasid probleeme ja tundsid muret selle üle, et võrdsed õigused nendel justkui on, aga võimalused tihtigi puuduvad. Kahjuks puudub Eesti riigil oma puuetega inimeste poliitiline tegevusprogramm, mis kataks kõiki elualasid, eriti ligipääsetavuse osas: informatsioonile, haridusele, teenustele, transpordile, hoonetele, tööle, kultuurile, spordile, tervishoiule, iseseisvale elule, harrastustele jne. Laiendada tuleks diskrimineerimise vastast seadusandlust inimese kogu elukaarele! Tuleb seaduslikult tagada adopteerimine, et puudega naised ei peaks riskima tervisega, mis on niigi nõrk! Kõik seadused peavad toetuma riigi puuetega inimeste poliitilisele programmile.

Teises paneelis "Koostööl ja kaasamisel on suur väärtus" kõnelesid meie partnerid ja vabatahtlikud organisatsioonidest: Accessible Baltics, Eesti Seksuaaltervise Liit, Eesti Naisjuristide Liit, Omastehooldus OÜ ja Eesti Inimõiguste Keskus. 

Foorum lõppes ühise tordi söömisega.

Mare Abner

EPNÜL juhatus

esinaine