Skip to main content

Ratas töövõimereformist: on kahetsusväärne, et riigikogu kõnepulti palutud esinejate seas pole ühtegi puudega inimest. Toimetas: Kristi Helme

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ning sotsiaalkomisjoni aseesimees Margus Tsahkna leiavad, et erivajadustega inimeste kõrvalejätmine nende algatatud arutelult ei ole õigustatud.

"Sotsiaalkomisjon ei kooskõlastanud 6. novembril parlamentaarsel arutelul esinejaid pöördumise algatanud organisatsioonidega. Kõnepulti palutud esinejate seas pole mitte ühtegi puudega inimest ning ühtlasi tähendas komisjoni otsus, et pöördumise riigikogule üle andnud Tiia Sihverile ei anta esinemisvõimalust," sõnas Ratas riigikogu sotsiaalkomisjoni liiikmetele saadetud kirjas.

Komisjoni aseesimehele Margus Tsahknale jääb samuti arusaamatuks, kuidas on võimalik korraldada riiklikult tähtsa küsimuse arutelu ilma selle ettepaneku teinud organisatsioonide esindajateta.

"Töövõimereform on tekitanud niigi suurt vastuseisu puudega inimeste hulgas, sest nende huvidega ei ole arvestatud. Eilne otsus ainult kinnitas seda suhtumist ning kahjustas kogu riigikogu mainet," leiab Tsahkna.

Puudega inimeste organisatsioonid kogusid 3500 allkirja petitsioonile ning esitanud pöördumise riigikogule ettepanekuga korraldada riiklikult tähtsa küsimuse arutelu töövõimereformiga seoses. Eilsel sotsiaalkomisjoni istungil otsustati hääletuse tulemusel, et petitsiooni esitanud organisatsioonid ei saa oma esindajat riiklikult tähtsa küsimuse arutelule määrata.

Tsahkna tegi ettepaneku vaadata tänasel sotsiaalkomisjoni koosolekul otsus ümber ning määrata üheks ettekandjaks neljapäeval toimuval riiklikult tähtsa küsimuse arutelule vastavate organisatsioonide esindajana Tiia Sihver.

Jüri Ratase pöördumine riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmete poole

"20. oktoobril võtsin riigikogu juhatuse nimel vastu puudega inimeste ja omastehooldajate esindusorganisatsioonide kollektiivse pöördumise riigikogu juhatusele. Pöördumise esitanud kodanikuühendused taotlesid parlamendis töövõimereformi arutamist olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Toetan kindlalt antud ettepanekut ning mul on hea meel, et toetavale seisukohale jõudsid ka riigikogu juhatus ja sotsiaalkomisjon.

Kollektiivse pöördumise andsid riigikogule üle Eesti liikumispuudega inimeste liidu juhatuse liige Tiia Sihver ja TTÜ erivajadustega üliõpilaste nõustaja Sven Kõllamets. Pöördumisele on algatajate poolse kontaktisikuna märgitud Tiia Sihver ning tema email ja mobiiltelefoni number.

Minuni jõudnud info kohaselt määras sotsiaalkomisjon kõik 6. novembril parlamentaarsel arutelul esinejad ilma pöördumise algatanud organisatsioonidega kooskõlastamata. Kahetsusväärne on, et kõnepulti palutud esinejate seas pole mitte ühtegi puudega inimest. Ühtlasi tähendas komisjoni otsus, et pöördumise Riigikogule üle andnud Tiia Sihverile ei anta esinemisvõimalust.

Minu hinnangul ei ole selline teguviis õige, sest see diskrediteerib kogu algatuse mõtet. Palun riigikogu sotsiaalkomisjonil kõik olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul esinejad läbi arutada asjassepuutuvate organisatsioonidega. Kindlasti pean vajalikuks tagada esinemisvõimalus Eesti liikumispuudega inimeste liidu juhatuse liikmele Tiia Sihverile".

Teema kohta võib lugeda ka töövõimereformi blogist

 Allikas: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti