Töövõimereform ja inimene. Monika Haukanõmm Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees märgib oma loos, et töövõimereform on teema, millest on ilmselt kuulnud iga inimene. “Teemat on lahanud eri osapooled eri vaatevinklist nii televisioonis, raadios, kirjutavas meedias ja väga aktiivselt ka sotsiaalmeedias. Nii palju kui on inimesi, on väljatöötatava reformi suhtes ka erinevaid arvamusi: on tulihingelisi pooldajaid, kuid samas ka kirglikke vastaseid. Enamus inimesi on aga hoopis äraootaval seisukohal, lootes parimat. Töövõimereformi on vaja ja idee pole paha.”

Loe lähemalt ajakirjast "Sotsiaaltöö nr 5/2014"  

http://www.tai.ee/images/Artiklid/Arvamus_Toovoimereform_ja_inimene.pdf