Eesti Seksuaaltervise Liit sai Rahvusvahelise Pereplaneerimise Föderatsiooni kõrge tunnustuse. 19.12.2014

Rahvusvaheline Pereplaneerimise Föderatsioon tunnustas Eesti Seksuaaltervise Liitu kui “avatud, demokraatlikku, hästi juhitud, strateegilist, progressiivst, läbipaistvat, korras raamatupidamisega ning tõhusalt majandatud head tööandjat, milline on pühendunud eesmärgile ja kvaliteedile ning on omal maal juhtiv seksuaal-ja reproduktiivtervise ning õiguste kaitsega tegelev organisatsioon”.

Rahvusvaheline Pereplaneerimise Föderatsioon on suurim seksuaal- ja reproduktiivtervise ja õiguste kaitsega tegelev organisatsioon maailmas, millel on liikmesorganisatsioonid 172 riigis ja mis on oma valdkonna olulisim koostööpartner muuhulgas Maailma Terviseorganisatsioonile ja ÜRO-le. Eesti Seksuaaltervise Liit on selle maailmaorganisatsiooni liige juba 20 aastat. Föderatsioon auditeerib regulaarselt oma liikmesorganisatsioone eesmärgiga pakkuda ühtlustatud ja kvaliteetset teenust kõikides liikmesriikides.

„Meil on hea meel, et saime Rahvusvaheliselt Pereplaneerimise Föderatsioonilt tunnustava hinnangu oma pikaajalisele tööle noorte nõustamiskeskuste võrgustiku ja internetinõustamise loomisel ja arendamisel, tänu millele on oluliselt suurenenud noorte seksuaaltervisealane teadlikkus ning paranenud Eesti inimeste seksuaaltervise näitajad“ ütles Eesti Seksuaaltervise Liidu president doktor Mairi Kaha.

Eesti Seksuaaltervise Liit on sõltumatu vabaühendus, mis edendab kõikide inimeste seksuaal- ja reproduktiivtervist, kaitseb sellealaseid õigusi ning pakub informatsiooni ja teenuseid läbi üleeestilise noorte nõustamiskeskuste võrgustiku ning interneti aadressil www.amor.ee.

Lisainfo:
Kerli Hannus | Noorte Seksuaaltervise alane nõustamine | Eesti Seksuaaltervise Liit
Mardi 3 | 10145 Tallinn | estl@estl.ee
Tel: +372 56 654 313www.amor.ee www.estl.ee

Allikas: http://www.emsl.ee/ngo/8/article/9570