Võrdõigusvoliniku kantseleil on uus veebileht.

Uuelt veebilehelt leiab varasemast enam teavet voliniku kantselei töö kohta ning mil viisil kaitseb inimeste õigusi soolise võrdõiguslikkuse seadus ja võrdse kohtlemise seadus.

Kodanikud leiavad veebist infot, mida pidada diskrimineerimiseks ning mida sel puhul ette võtta. Veebileht pakub tuge ka tööandjatele selles, kuidas vältida ebavõrdset kohtlemist värbamisel ja töösuhetes. Niisamuti sisaldab veebilehelt praktilisi juhiseid ja soovitusi, kuidas tagada ja edendada soolist võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusena, haridusasutusena või ajakirjanikuna. Advokaadid ja juristid leiavad sealt teavet selle kohta, millistes küsimustes teeb võrdõigusvolinik koostööd teiste õigusekspertidega.

Olulisim teave on tõlgitud ka vene, inglise, saksa ja prantsuse keelde.

Veebileht vastab WCAG 2.0 AA juurdepääsetavuse suunistele ehk seda saavad kasutada kõik, sh nägemis-, kuulmis-, füüsilise-, kõne-, tunnetusliku-, keele-, õppimis-, ja neuroloogiliste puudustega inimesed.

Uus veebileht asub aadressil www.vordoigusvolinik.ee. Esialgu saab lehele ka meie vana aadressi www.svv.ee kasutades.

Veebilehte uuendati Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011-2013“ toel.

 

Nele Meikar

Võrdõigusvoliniku kantselei
Meedianõunik
+372 53 584 968
nele.meikar@svv.ee