Kutse ümarlauale “Puuetega inimeste õiguste kaitsel”

Head kolleegid ja koostööpartnerid.

Kutsun 10. veebruar 2015 kell 10.00-13.00 Eesti Puuetega Inimeste Koja (aadressil Toompuiestee 10, Tallinn) suures saalis kokku ümarlaua, et arutada ja vahetada mõtteid puuetega inimeste õiguste ja murede teemadel.

Ümarlaua eesmärk on arutleda järgmistel teemadel:

–          Millised on puuetega inimeste suurimad probleemid, millele lahenduste otsimisel oodatakse võrdõigusvoliniku abi

–          Kuidas näevad puuetega inimeste organisatsioonid voliniku institutsiooni rolli täna ja lähitulevikus, mil hakatakse muutma võrdse kohtlemise seadust

–          Kuidas peaks Eestis toimuma järelevalve ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise üle.

 

Kutsun Teid osalema ja aktiivselt kaasa rääkima ning mõtteid vahetama, et planeerida paremini võrdõigusvoliniku kantselei lähiaastate tegevusi.

 

Ruumidesse on juurdepääs ratastooliga, tagatud on toitlustamine. Palun andke oma osalemise soovist teada hiljemalt 6.veebruariks aadressil info@svv.ee. Palun anda teada oma erivajadusest tingitud abisoovist (nt viipetõlk) registreerimisel.

 

 

Lugupidamisega

 

Mari-Liis Sepper

 

soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

 

Endla 10a

10142 Tallinn

E-post: info@svv.ee

Tel: +372 6269 059