Skip to main content

Pressiteade: Eesti parimaks sooteadlikuks MTÜks valiti Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo. 8. mai 2015

Eesti parimaks sooteadlikuks MTÜks valiti Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kuulutas täna välja eelmise aasta parimad sooteadlikud MTÜd. Konkursi „Parim sooteadlik MTÜ“ võitjateks valiti MTÜ Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo.

ENUTi juhatuse liikme Voldemar Kolga sõnul on MTÜ NATO väga tegus sündmuste korraldamisel, kummutades müüdi, et "militaarorganisatsioon" on šovinistlik. Asjad on vastupidi: sootundlikkus võib ilmneda kus iganes. „Kõik sõltub organisatsioonikultuurist ja juhtidest,“ ütleb Kolga. ENUTi võrgustiku liige Astrid Hindriks tõstis esile MTÜ Mondo sisekultuuri: seal võimaldatakse oma liikmetele, kellest suur osa on noored naised, osaajaga tööd, paindlikku tööaega, kaugtööd ja õppepuhkust. MTÜ Mondo on eeskujuks teistele organisatsioonidele selles, et nende nõukogus on olemas sooline tasakaal naiste ja meeste vahel. MTÜ Mondo puhul tõsteti lisaks maailmahariduse edendamisele esile Eesti rahvusvahelist haaret – toetatakse oma tegevusega nii Ukraina kui ka Aafrika naisi. ENUTi ja selle partnervõrgustiku poolt valitud aktiivseimad sooteadlikud MTÜd kuulutati välja tänasel ENUTi kevadkonverentsil „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine – 20 aastat ÜRO IV naiste maailmakonverentsi suunistest“. Konkursi võitnud MTÜde esindajad sõidavad Euroopa Parlamendi liikme Marju Lauristini kutsel Brüsselisse. Konkurss toimus kuuendat korda ja viidi läbi projekti „Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku-) ühiskonna prioriteetide hulka!“ raames, millega soovitakse kodanikuühenduste aktiivsuse kaudu kaasa aidata jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule ja edendada teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest. Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid. Varasematel aastatel on parima sooteadliku MTÜ tiitli võitnud Eesti Seksuaaltervise Liit, Transpordi Ametiühing, Eesti Puuetega Naiste Ühing, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja MTÜ QUIN Estonia. Lisateave: Reet Laja 

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) Tel. 5182818