20. novembril 2015 toimus ENUTi seminar-ümarlaud “Aktiivsena vananemise arengukava 2013-2020 soolise võrdõiguslikkuse aspektist”

Seminar toimus Tallinnas hotellis Euroopa (Paadi 5) Ida-Euroopa saalis algusega kell 11.00 ja lõppes kell 16.00. Puuetega naised viibisid antud seminaril.

Kava oli järgmine:

0.45–11.00 Tervituskohv

11.00 –11.15 Sissejuhatus – seminar-ümarlaua eesmärgid ja sisu. Reet Laja, ENUT

11.15–11.45 Rahvastiku vananemise väljakutsed. Luule Sakkeus, Eesti demograafia keskuse juhataja

11.45–12.15  Aktiivsena vananemise arengukava soolisest aspektist. Arutelu. Mari-Liis Sepper

12.15–13.15  Aktiivsena vananemise arengukava Heaolu arengukava tööversioonis. Arutelu. Eha Lannes, Sotsiaalministeerium

13.15–13.45 Lõunapaus

13.45–14.15  Aktiivse vananemise toetamine. Tartu Rahvaülikooli NordPlus projekti näitel. Arutelu. Ingrid Leinus, Tartu Rahvaülikool

14.15– 14.40 Vanemaealiste koolitusest. Kas mehed on diskrimineeritud? Arutelu.Tiina Tambaum, Eesti demograafia keskus; Tiina Jääger, Eesti Vabaharidusliit

14.40–15.00 Kokkuvõtted

Seminari ettekannete materjalid leiate siit: https://drive.google.com/folderview?id=0B0llgm7MjOzwWGpKY1RqNENRNTg&usp=sharing

Vaata ka http://www.enut.ee/enut.php?id=&uid=588