Seminar „Sootundlikud puuetega inimesed“ Saaremaal 5.05.2016

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit viib läbi projekti “Sootundlikud puuetega inimesed 2016. aastal”, mille eesmärgiks on tõsta erivajadustega inimeste teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, oskust näha mitmest diskrimineerimist ja seista oma õiguste eest, arendada erivajadustega naiste tegevusvõimet, kodanikuaktiivsust ning paremat koostööd erinevate puuetega inimeste organisatsioonide vahel. Projekt viiakse ellu ajavahemikul: 1.02.2016 – 31.10.2016. Planeeritud on kokku kaks seminari Saaremaa ja Viljandimaa puuetega inimestele. Allpool kutse Saare Koja puuetega inimestele ja nende abistajatele.

Lugupeetud Saaremaa Puuetega Inimeste Koja esindajad!

 

Olete oodatud Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu (www.epnu.ee)

seminarile „Sootundlikud puuetega inimesed“

5. mail 2016. aastal algusega kell 11:00

Saaremaa Puuetega Inimeste Koja ruumides asukohaga Pikk 39, Kuressaare.

Eelregistreerimine toimub kuni 2. maini e-posti aadressil: saarekoda@gmail.com või telefonil: 530 382 39.

Päevakava:

11:00 – 11:15           Registreerimine ja tervituskohv/tee

11:15 – 11:45           Tervitused ja projekti lühitutvustus

11:45 – 13:45           „Sugu, puue ja võrdsus. Uuemaid käsitlusi teoorias ja õiguspraktikas“ õigusteadlane Mari-Liis Sepper

13:45 – 14:15           Lõunapaus

14:15 – 15:15           „Haridus ja soolised stereotüübid“ soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp

15:15 – 15:45           „Mitmene diskrimineerimine“ arutelu

15:45 – 16:00           Tagasiside ja seminari lõpetamine.

Seminari koordineerib Saarekoja sotsiaaltöötaja Kersti Nuut.

Korraldajal on õigus muuta päevakava.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi kaudu.

 

Lugupidamisega

Mare Abner

EPNÜL esinaine

56453468