ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE

29. aprillil algusega kell 15.00 toimus Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu viieteistkümnes tänuüritus. Alustati tunnise paneeldiskussiooniga, kus arutati sotsiaalkaitseministri ja võrdõigusvolinikuga, miks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine Eestis nii visalt edeneb. Arutlusringis esindasid puuetaga inimesi Signe Falkenberg ja Praxise analüütik Vootele Veldre.
Tasub meenutada, kuidas üldse alustati võrdõigusvoliniku juures puuetega inimeste õiguste kaitsmist, tol korral panustasid sellesse puuetega naised. On teada EPIKoja kaudu, et viimastel aastatel on olnud prioriteediks puuetega inimeste haridus ja tööelu, mis tuleneb konventsiooni artiklitest. Nüüd, kus on käivitunud töövõimeseadus, on vaja kiiresti moodustada sõltumatu järelvalve komisjon, mille ülesandeks on jälgida puuetega inimeste õiguste kaitset. Selline komisjon võiks kuuluda võrdõigusvoliniku juurde, kuhu kuuluvad puuetega inimeste olukorda ja seadusandlust tundvad kompetentsed ja motiveeritud inimesed.

Tänaseks on olemas eesti keeles ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE: 

LOE LÄHEMALT SOTSIAALMINISTEERIUMI VEEBILT:

http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/puudega_inimesele/pik_aruanne_eesti_keeles.pdf