Täna algab Tallinnas kahepäevane võrdõiguslikkuse konverents. Sotsiaalministeerium. Pressiteade 30. juuni 2016

Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise raames toimub täna ja homme Tallinnas soolise võrdõiguslikkuse konverents, mille peamised teemad on Euroopa Nõukogu soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2014-2017 ning liikmesriikide koostöö.

Üritusel võetakse kokku Euroopa Nõukogu soolise võrdõiguslikkuse strateegia senised tegevused ning hinnatakse nende laiemat mõju. Euroopa Nõukogu on oma soolise võrdõiguslikkuse strateegias seadnud viis eesmärki: soostereotüüpide ja seksismi vähendamine, naistevastase vägivalla ennetamine ja tõkestamine, naistele võrdse juurdepääsu tagamine õigusmõistmisele, soolise tasakaalu suurendamine poliitikas ning meeste ja naiste erinevate vajadustega arvestamine kõigis poliitikavaldkondades.

Konverentsil Are we there yet? Assessing progress, inspiring action – The Council of Europe Gender“ osalevad peaminister Taavi Rõivas, välisministerMarina Kaljurand ja sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. Konverents toimub Radisson Blu Hotell Olümpias. Lisainfo nii esinejate kui ka ürituse ajakava kohta on kättesaadav konverentsi kodulehelt. Konverentsile on oodatud ka ajakirjanikud.

Lisainfo:

Oskar Lepik

Meediasuhete nõunik

Sotsiaalministeerium

626 9321 / 5333 7341

press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee

www.facebook.com/sotsiaalministeerium