Skip to main content

Töötukassa töö- ja karjäärimess.

Töötukassa töö- ja karjäärimess toimub 27.sept 2016 kell 11.00 – 18.00.
Kultuurikatlas Põhja pst 27a, Tallinn

Põhiteemad ja tegevused: 

Tööandjad ja tööpakkumised

Koostööpartnerid ja EURES nõustajad

Seminar "Meie inimesed – meie võimalused"

Töötukassa seminar 

EURES seminar

Töötoad

 

Loe kõigest lähemalt Töötukassa kodulehelt http://www.toomess.ee/toomessid-2016/too-ja-karjaarimess-tallinn-2709