Skip to main content

Algab üle-Eestiline infopäevade sari vähenenud töövõimega inimestele.

Sotsiaalministeerium koostöös töötukassa ja sotsiaalkindlustusametiga korraldab 11. oktoobrist kuni 2. novembrini Eesti eri linnades infopäevad, kus tutvustatakse uut töövõime hindamise süsteemi ja teisi töövõimereformiga seotud küsimusi. Kokku toimub üle Eesti üheksa infopäeva.

„Töövõimereformiga on riik on võtnud endale ülesande aidata vähenenud töövõimega inimestel tööd leida, tööd teha ning parandada igapäevaeluga toimetulekut lähtuvalt inimese isiklikest võimetest ja vajadustest,“ ütles tööala asekantsler Egle Käärats. „Töötukassal on praeguseks leidnud vähenenud töövõimega tööotsijatest enam kui kolmandikule poole aasta jooksul võimetekohase töö. Need inimesed saavad elada ühiskonnas aktiivset elu, suureneb sissetulek ja inimeste iseseisvus.“ 

Kuidas täpselt käib töövõime hindamine ja millised tingimused on töövõimetoetuse saamisel, selgitatakse infopäevade erinevates töötubades. Lisaks on avatud ka messiala, kus küsimustele aitavad vastuseid saada kohalike omavalitsuste, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi ning abivahendeid pakkuvate ettevõtete ja rehabilitatsiooniteenuse osutajate esindajad. Kohapeal on võimalik pidada nõu töötukassa karjäärinõustajatega.

Et infopäevadel osalemine oleks mugavam ja lihtsam, on lähematest linnadest korraldatud ka transport. Kõik toimumiskohad on ligipääsetavad ja kohapeal on olemas viipekeele tõlk.

Uues töövõime süsteemis hinnatakse vähenenud töövõimega inimese töövõime kas osaliseks või puuduvaks. Puuduva töövõime korral saab töövõimetoetust tingimusteta,osalise töövõime korral tuleb kas tööd otsida, töötada, õppida, kasvatada alla 3-aastast last, hooldada raske- või sügava puudega inimest vmt. Töötukassa pakub inimesele tuge töö leidmisel ja seal püsimisel.

Infopäevade läbiviimist rahastatakse  Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“.

·         Infopäevade ajakava, registreerumise ja transpordi info: http://sm.ee/et/uritused

·         Registreerumine telefonitsi: 6269 182, Aili Petti

·         Infopäevade Facebooki-event: https://www.facebook.com/events/1669904686629009/

·         Selgitav video töövõimereformist https://youtu.be/jwakQsfJIRI?list=PLN7QBWEGh1txyYy7XSA6dAOTxVdXMJ1Nt ja töövõimetoetusesthttps://youtu.be/9CA3QoSsTOE?list=PLN7QBWEGh1txyYy7XSA6dAOTxVdXMJ1Nt

·         Rohkem infot töövõimereformi kohta: www.töövõimereform.ee jawww.tootukassa.ee

 

Karin Volmer

Kommunikatsioonijuht

Sotsiaalministeerium

626 9102 / 5696 4876

press@sm.ee / karin.volmer@sm.ee