Eesti Puuetega Inimeste Koda avab veebikeskkonna vaba aja soodustustest puudega inimestele. 30.06.2017 PRESSITEADE

Eesti Puuetega Inimeste Koda esitleb täna, 30. juunil kell 10-13 Tallinnas Okupatsioonide muuseumis puuetega inimestele kultuuri, spordi ja transpordi soodustusi koondavat veebikeskkonda, mis on esimene samm Euroopa puudega inimeste kaardi ettevalmistustes. Koos Eestiga on sarnase info kokku kogunud veel seitse Euroopa Liidu riiki.

„Eestis on nüüd esimest korda olemas terviklik ülevaade puudega inimestele mõeldud soodustustest vaba aja teenustele. Koondasime olulisemad transpordi, spordi ja kultuuri soodustuste pakkujad andmebaasi, mis on leitav koja koduleheküljelt  <http://www.epikoda.ee/soodustusedwww.epikoda.ee/soodustused rääkis Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

Anneli Habicht. „Projekti käigus sai kinnitust, et teenuste disainimisel ja hinnastamisel ei osata sageli arvestada puudega kliendiga. Jätkame teavitustööd olemasolevate soodustuste ühtlustamisel, teenuste ligipääsetavuse arendamisel ning uute teenusepakkujate kaasamisel."Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on oluline, et puudega inimesed saavad elada aktiivset elu. „Loodan, et selline keskkond annab tõuke ettevõtetele, et järjest enam arvestada erivajadustega inimestega – nii füüsilise ligipääsetavuse tagamisel kui ka erinevate soodustuste loomisel ja neist teada andmisel. Inimeste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ning kuna liikmesriikides on puudega inimeste võimalused, soodustused ja hüved väga erinevad, on üle-euroopalist infovahetust väga vaja," ütles

sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.Puudega inimestele mõeldud soodustusi koondav veebikeskkond valmis Euroopa puudega inimeste kaarti ettevalmistava pilootprojekti käigus. „Euroopa puudega inimeste kaardi kasutusevõtmine oleks oluline samm võrdse kohtlemise edendamisel,  avardades puudega inimeste võimalusi reisimiseks ning silmaringi rikastamiseks. Usume, et kaart parandaks tulevikus ka

siseriiklikult teenuste ligipääsetavust ning tõstaks ühiskonna teadlikkust puudega inimeste vajadustest," selgitas Anneli Habicht.Euroopa Komisjon tegi 2015 aastal EL liikmesriikidele ettepaneku töötada välja Euroopa puudega inimeste kaart, mis tagaks puudega inimestele piirideülesed soodustused kultuuri, spordi ja transpordi valdkonnas. Kaarti ettevalmistavas vabatahtlikus pilootprojektis osaleb kokku kaheksa riiki, lisaks Eestile ka Soome, Belgia, Küpros, Itaalia, Malta, Sloveenia ja Rumeenia.Veebikeskkonna esitlus toimub täna, 30. juunil kell 10-13 Tallinnas Okupatsioonide muuseumis. Kohal on ka Euroopa puuetega inimeste katuseorganisatsiooni European Disability Forum juhid, kes on Euroopa puudega inimeste kaardi idee autorid.Keskkond valmis koostöös Sotsiaalministeeriumiga ning Euroopa Komisjoni rahastusel.