Lasterikkad pered hakkavad juulist saama täiendavat toetust. Sotsiaalministeerium Pressiteade 30. juuni 2017

1. juulist 2017 hakkab Eestis kehtima lasterikka pere toetus, mille esimesed väljamaksed teeb sotsiaalkindlustusamet juba 7. juulil. Peredele, kus kasvab kolm kuni kuus last, maksab riik lisaks lapsetoetusele 300 eurot kuus ja peredele, kus kasvab seitse ja rohkem last, maksab riik lisaks 400 eurot kuus.

„Lasterikka pere toetus annab peredele täiendava kindlustunde – nii neile, kus juba kasvab kolm ja rohkem last kui ka neile, kes alles mõtlevad kolmanda lapse saamisele, “ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Eesmärk on vähendada igapäevaselt lapsi kasvatava vanema koormust lastega seotud kulutuste kandmisel ja väärtustada laste kasvatamist suures peres.“  

Lasterikka pere toetuse saamiseks peab kolm või enam lapsetoetust saavat last kasvama koos ühes peres. Lapsetoetust makstakse iga lapse kohta alates sünnist kuni lapse 16-aastaseks saamiseni, õpingute jätkamise korral kuni 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni.

Kui perele juba makstakse lapsetoetust vähemalt kolme lapse kohta, siis eraldi taotlust lasterikka pere toetuse saamiseks pole vaja esitada. Raha kantakse vanemale, kellele seni on laekunud igakuine lapsetoetus. Kui kolmas laps alles sünnib, saab kõik toetused taotleda korraga. 

Eestis on praegu üle 18 000 lasterikka pere, sealhulgas 136 peret, kus kasvab seitse või enam last. Toetuse üks eesmärke on vähendada perede vaesusriski. „Viimase Eesti Sotsiaaluuringu andmetel on enim vaesuses elavaid peresid just lasterikaste perede hulgas. Eestile on aga kõik lapsed väärtuslikud ja just seepärast annab riik täiendava toe lasterikastele peredele, kel on lastega seoses ka suuremad väljaminekud,“ ütles sotsiaalkaitseminister.

2015. aastal oli vähemalt kolme lapsega leibkondades elavate laste absoluutse vaesuse määr 6,9%, samal ajal kui kahe lapsega leibkondades elavate laste absoluutse vaesuse määr oli 4,3% ning kui leibkonnas oli vaid üks laps, siis oli laste vaesuse määr 3,6%. Alla 18-aastaste laste absoluutse vaesuse määr kokku oli samal ajal 4,6%.

Lasterikka pere toetus asendab senise seitsme- ja enamalapselise pere toetuse.

Lisainfo: http://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid

 

Teate edastas:

Hanna-Christine Rotmeister

Kommunikatsiooniosakonna praktikant

Sotsiaalministeerium

press@sm.ee

www.facebook.com/sotsiaalministeerium

 

EU2017EE EU2017EE EU2017EE EU2017EE