EPNÜL seminar-koolitus “Sugu ja puue” Jõgeval 1. novembril 2017

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (www.epnu.ee) korraldab 2017. aastal 2 seminar-koolitust teemal: “Sugu ja puue”. Seminaride eesmärgiks on tõsta puuetega inimeste teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, oskust näha mitmekordset diskrimineerimist ja seista oma õiguste eest, arendada erivajadustega inimeste tegevusvõimet, kodanikuaktiivsust ning paremat koostööd erinevate puuetega inimeste organisatsioonide vahel. Eelnevalt oleme korraldanud sarnaseid koolitusi Tartus, Jõhvis, Pärnus, Viljandis, Saaremaal ja Tallinnas. Sel kevadel korraldasime seminari Raplamaal.

Olete oodatud Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu (www.epnu.ee) seminar-koolitusele „Sugu ja puue“ 1. novembril 2017. aastal Betti Alveri Muuseumis asukohaga: Jaama 3B Jõgeva algusega kell 10:45

Eelregistreerimine toimub 25. oktoobrini e-posti aadressil: jogevapik@gmail.com või telefonil: 776 0192, mobiilil: 5347 2933

Päevakava:

10.45-11.15 Saabumine, registreerimine ja tervituskohv/tee

11.15-11.30 Projekti tutvustus, lühikokkuvõte tehtust ja eesmärgid

11.30-12.40 „Seksuaalvägivald, kuidas märgata, mis on mõjud, kes on riskirühmad“ – dr Kai Part TÜ Naistekliinikust

12.40-13.00 “Naiste vastase vägivalla ohvritele suunatud varjupaiga teenuse osutamine Jõgevamaal” – Naiste tugikeskuse esindaja

13.00-13.30 lõunapaus

13.30-14.45 “Mitmene diskrimineerimine ja võimalused sellest hoiduda” – soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta

14.45-15.30 „Haridus ja soolised stereotüübid“ – soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp

15.30-16.00 kokkuvõte ja tagasiside päevast

Seminari koordineerib Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Kaasik.

Korraldajal on õigus muuta päevakava.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi ja EPIFondi kaudu.

 

Lugupidamisega

Mare Abner

EPNÜL esinaine

56453468