Ära viivita kuriteoteate esitamisega!

Kuriteosündmuse õigeaegsest ja korrektsest teatamisest võib sõltuda ohvri õiguste kaitsmise edukus nii kohtueelses – kui ka kohtumenetluses ning kahjude hüvitamise tagamisel.

Rohkem infot siit