Uued igapäevaelu toetamise teenused.

Alates käesolevast aastast on lisandunud igapäevaelu toetamise teenusele lisaks veel kaks teenuse alaliiki suuremat järelevalvet ja toetust vajavatele inimestele: igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena ja Igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga raske või sügava intellektipuudega täisealisele. Täpsemat infot teenuste sisu kohta leiate siit: http://www.epikoda.ee/uued-igapaevaelu-toetamise-teenuse-alaliigid/